Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn NAASWCH 2016


20.07.2016

Bydd pedwar academydd sy'n gysylltiedig â Phifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Cymdeithas Gogledd America ar gyfer Astudiaethau Hanes a Diwylliant Cymru (NAASWCH) eleni.

Bydd yr Athro Menna Elfyn, Cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; Dr Rhiannon Ifans, Cymrawd Ymchwil a darlithydd mewn Astudiaethau Celtaidd ynghyd â dau o gyn-fyfyrwyr y Brifysgol, Tony Kendrew a Mari Morgan, yn cymryd rhan yn y digwyddiad pwysig hwn.

Mae NAASWCH (Cymdeithas Gogledd America ar gyfer Astudio Diwylliant a Hanes Cymru) yn gymdeithas amlddisgyblaethol o ysgolheigion, athrawon ac unigolion sy'n ymroddedig i hyrwyddo ysgolheictod mewn astudiaethau Cymreig, gan gefnogi astudiaeth o ddiwylliant Cymreig-Americanaidd a meithrin cysylltiadau rhyngwladol rhwng ysgolheigion, athrawon a'r gymuned Gymreig-Americanaidd.

Mae NAASWCH yn cynnal cynhadledd bob dwy flynedd er mwyn i ysgolheigion ym meysydd hanes, llenyddiaeth, iaith a'r celfyddydau gyflwyno a thrafod canfyddiadau eu hymchwil ac eleni, cynhelir y digwyddiad pwysig  ym Mhrifysgol Harvard, Boston UDA o Ddydd Mercher Gorffennaf 20fed - Ddydd Gwener Gorffennaf 22ain.

Yn ystod y gynhadledd, bydd yr Athro Menna Elfyn yn cyflwyno darlith a fydd yn canolbwyntio ar ei hymchwil ar y bardd Eluned Phillips, yr unig ferch i ennill y Goron a'r Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith yn ystod yr ugeinfed ganrif.

Bydd Menna hefyd yn arwain y digwyddiad a fydd yn cloi'r gynhadledd gan ddarllen eigwaith yn y Siop Lyfrau hanesyddol Grolier, Sgwâr Harvard.

Bydd Dr Rhiannon Ifans yn canolbwyntio ar 'Carols yn Cockcrow ': Carolau Cynhenid Cymreig mewn llyfrau canu preifat tra bydd dau cyn-fyfyriwr ymchwil, Tony Kendrew a Mari Morgan hefyd yn cyflwyno papurau yn ystod y digwyddiad.

Bydd Mari Morgan yn trafod Hanes Cenedl drwy ei Cherddoriaeth: Cerddoriaeth Gymreig yn America a bydd Tony Kendrew yn siarad atrafod Ymateb Bardd i Fywyd Williams Jones Richards (1844-1892).

“Mae’n wych o beth gweld ysgrifenwyr creadigol fel Mari a Tony  sydd wedi graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn cynhadledd mor bwysig a NAASWCH a hynny hefyd mewn lle mor arbennig â Harvard,” meddai Menna Elfyn.

“Gobeithio y bydd eu gwaith yn cael ei gyhoeddi maes o law. Profiad hyfryd fydd i mi gymryd rhan unwaith eto yn y gynhadledd hon gan roi darlith ar Eluned Phillips ond hefyd i wneud darlleniad barddoniaeth yn siop lyfrau barddoniaeth Grolier, siop sy’n enwog am eu digwyddiadau  misol gyda llenorion enwog ledled y byd yn darllen yno.”

Mae rhai o brif siaradwyr y gynhadledd yn Boston yn cynnwys y seren o Hollywood, Matthew Rhys a cyn Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan.