Prifysgol yn cyflwyno Doethuriaeth er Anrhydedd i Mohammed Abdul Latif Jameel


30.03.2016

Mewn seremoni a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Llundain, cyflwynodd EUB Tywysog Cymru Ddoethuriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i Mohammed Abdul Latif Jameel.

Presentation of Honorary Doctorate

Fel Noddwr Brenhinol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, cyflwynodd Ei Uchelder Brenhinol anrhydedd uchaf y Brifysgol, sef gradd Doethur mewn Llenyddiaeth [honoris causa] i Mr Jameel er mwyn cydnabod ei wasanaeth rhagorol ac arweiniad rhyngwladol wrth hyrwyddo dealltwriaeth ryng-ddiwylliannol o ran traddodiadau Gorllewinol a’r Dwyrain Canol.

Mohammed Abdul Latif Jameel yw Cadeirydd a Phrif Weithredwr Abdul Latif Jameel, busnes teuluol a sefydlwyd yn 1945 gan ei dad, y diweddar Abdul Latif Jameel, sydd heddiw yn cyflogi tua 17,500 o bobl mewn 31 o wledydd.  Mae busnes craidd Abdul Latif Jameel ym meysydd trafnidiaeth, gwasanaethau ariannol, tir ac eiddo, egni cynnyrch defnyddwyr, hysbysebu a’r cyfryngau. 

Yn raddedig mewn Peirianneg Sifil o Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT), mae Mr Jameel,  yn adnabyddus am ei weithgareddau dyngarol sy’n cynnwys creu swyddi, lliniaru tlodi ar draws y byd, diogelwch bwyd a dŵr, y celfyddydau a diwylliant, iechyd a lles cymdeithasol ynghyd ag addysg a hyfforddiant.  Ef yw sylfaenydd Cymuned Jameel, sydd wedi’i hymroi i sicrhau cynaladwyedd cymdeithasol ac economaidd yn y Dwyrain Canol a thu hwnt.

Ym mis Chwefror 2015, cafodd ei urddo yn Farchog er Anrhydedd gan Ei Mawrhydi Y Frenhines Elizabeth 11 am ei waith dyngarol a’i gefnogaeth ar gyfer datblygiad y celfyddydau a diwylliant.  Mae ei rhoddion dyngarol yn cynnwys rhodd i Amgueddfa  Victoria ac Albert yn Llundain er mwyn adnewyddu ei Oriel Islamaidd, ac a gafodd ei agor gan EUB Tywysog Cymru ym mis Gorffennaf 2006 o dan yr enw newydd  Oriel Gelf Islamaidd Jameel.

Dywedodd Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor, DL, “Mae’r Brifysgol yn falch iawn o gyflwyno ei hanrhydedd uchaf ar unigolyn rhyfeddol y mae ei gyfraniad nodedig fel llysgennad ryngwladol wedi croesi ffiniau diwylliannol ac wedi hyrwyddo gwell dealltwriaeth o draddodiadau amlddiwylliannol.

Mae gan y Brifysgol draddodiad hir a balch o hyrwyddo pwysigrwydd addysg ynghyd â chelfyddyd a diwylliant er mwyn adeiladu gwell dealltwriaeth a pherthynas ar draws y byd.  Rydym yn falch iawn o groesawu Mr Jameel i’n cymuned.”

Dywedodd Mohammed Abdul Latif Jameel:Mae'n anrhydedd mawr imi dderbyn y wobr hon gan y Brifysgol, sef sefydliad gyda threftadaeth balch a thraddodiad hir-sefydlog ym meysydd astudiaethau diwylliannol ac Islamaidd ac ymchwil. Hoffwn ddiolch i fy nheulu, fy nghydweithwyr yng Nhymuned Jameel a'n partneriaid ar draws y byd am eu gwaith caled a'u cefnogaeth yn rhedeg y rhaglenni niferus sy'n helpu i yrru ymlaen ein gwaith mewn meysydd megis addysg, y celfyddydau a chreu swyddi , sy'n gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau cymaint o bobl. "

Llun: Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, EUB The Prince of Wales, Mr Mohammed Abdul Latif Jameel.