Seremoni Raddio yn Y Drindod Dewi Sant


07.11.2016

Fe wnaeth myfyrwyr o ddwy raglen addysg raddio'r wythnos ddiwethaf yn ystod seremoni a gynhaliwyd yng Nghapel Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.

Roedd y garfan gyntaf o raddedigion yn cynnwys athrawon a oedd wedi cymhwyso drwy'r cynllun Teach First - rhaglen arloesol sy'n galluogi myfyrwyr galluog i ymuno â'r  proffesiwn addysgu.

Roedd yr ail garfan yn raddedigion o'r cwrs arloesol BA Plentyndod Cynnar - y radd gyntaf i'w chyflwyno ar gampws Caerfyrddin yn llwybr hyblyg i alluogi myfyrwyr i ddefnyddio'u profiad gweithle yn uniongyrchol yn eu hastudiaethau.

Mae'r radd Hyblyg Plentyndod Cynnar wedi'i chynllunio i gyfuno ymrwymiadau gwaith a gwirfoddoli myfyrwyr gydag astudio gyda'r nos ac ar benwythnosau, gyda'r cwrs yn cael ei gynnig dros ddwy flynedd yn hytrach na'r llwybr tair blynedd draddodiadol. Mae myfyrwyr yn cael mynediad i ddarlithoedd a thiwtorialau yn ystod rhai sesiynau cyfnos a gyda'r nos yn ogystal ag ar rai Sadyrnau a drefnwyd ymlaen llaw bob tymor.

"Mae gan gampws Caerfyrddin y Brifysgol hanes clodwiw o raglenni addysg a hyfforddiant. Fe'i sefydlwyd yn 1848 yn goleg hyfforddi athrawon i godi safonau ac i sicrhau newid cymdeithasol," meddai Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Medwin Hughes DL.

"Dros y blynyddoedd, rydym wedi parhau i gynnig cyrsiau arloesol i wneud gwahaniaeth i fywydau unigolion a'r cymunedau a wasanaethwn. Wedi dilyn y cyrsiau hyn, bydd ein graddedigion yn cael y cyfle i lunio dyfodol y plant a ymddiriedir i'w gofal - i wneud y gorau o'r cyfle i alluogi pob person ifanc, o ba gefndir bynnag, i ddatblygu ei botensial yn llawn .

"Hoffwn longyfarch pawb ar eich camp a dymuno pob llwyddiant arnoch i'r dyfodol."

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk