Sioeau Haf Coleg Celf Abertawe 2016


11.05.2016

Mae Coleg Celf Abertawe yn rhoi cyfle i weld gwaith myfyrwyr ar lefel gradd gyntaf ac ôl-raddedig.  Mae’r arddangosfeydd ar agor i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim mewn wyth lleoliad gwahanol o gwmpas Abertawe:  Dinefwr, ALEX, BBC, Stiwdios Celf Sylfaen, Theatr Volcano, Oriel TheBLOC a Cinema & Co.

Mae’r cyrsiau sy’n arddangos yn cynnwys:  Celf Gain, Ffotograffiaeth, Dylunio Graffig, Darlunio, Hysbysebu a Dylunio Brandiau, Dylunio Modurol, Dylunio Cynnyrch a Dylunio Trafnidiaeth, Gwydr, Patrymau Arwyneb, Ffilm a'r Cyfryngau Digidol.

Meddai Dr Ian Walsh, Deon Celf a Dylunio:  

“Mae’r digwyddiad eleni yn Ŵyl Celf, Dylunio a’r Cyfryngau go iawn; yn ddathliad o greadigrwydd, arloesedd a gwaith caled rhyfeddol ein graddedigion.  Rwy’n cael fy syfrdanu dro ar ôl tro gan y gwaith amrywiol y mae ein myfyrwyr yn ei greu.  Mae ein sioe haf yn fwy na chasgliad o arddangosfeydd; mae’n garreg filltir ar daith neu’n hytrach ar gannoedd o deithiau.  

“Mae Sioeau Haf 2016 yn caniatáu i ni syllu drwy ffenest greadigol y Coleg Celf i fod yn dyst i ymddangosiad carfan o raddedigion o ystod eang o ddisgyblaethau sydd wedi cyfuno gwybodaeth a sgil o’r safon uchaf i greu gweithiau o gelfyddwaith a dyluniad rhagorol.  Mae gwaith pob un o’r graddedigion yn unigryw ond eto maen nhw wedi'u cydblethu i greu tapestri creadigol cyfoethog.  

“Mae pob prosiect sy’n cael ei arddangos yn cynrychioli penllanw oriau dirifedi o waith caled gan y graddedigion eu hunain a’r tiwtoriaid a’r technegwyr ymroddedig sydd wedi’u cefnogi a’u harwain dros dair neu bedair blynedd o astudio.  Gobeithio y bydd pobl yn mwynhau’r arddangosfa yma gan rai o’r talentau gorau ym maes Celf, Dylunio a’r Cyfryngau yn y DU.  Rwy’n annog pobl i ymweld â phob arddangosfa yn ein lleoliadau ar draws y ddinas i weld drostyn nhw’u hunain y dalent ddatblygol sy’n cael ei harddangos.” 

20 Mai yw’r noson agoriadol a bydd yr arddangosfeydd ar agor i’r cyhoedd o 21 Mai i 3 Mehefin.  (Ar gau ar ddydd Sul a Gŵyl y Banc.)

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

www.uwtsd.ac.uk/art-design/summershows/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk