Staff Coleg Celf Abertawe yn arddangos yn Oriel Gelf Glynn Vivian oddi ar y safle


19.02.2016

O’r 13-26 Chwefror mae’r arddangosfa, o’r enw Prosiect Llyfr yn arddangos ynYstafell Ddarllen, Adeilad ALEX, Coleg Celf Abertawe, Heol Alexandra, Abertawe.

Mae'r Prosiect Llyfr yn cyflwyno gwaith sydd ar y gwell gan wyth artist, tri ohonynt yn staff Coleg Celf Abertawe, a gomisiynwyd er mwyn myfyrio ar orffennol, presennol a dyfodol yr Oriel yn ystod yr adeg hon o ailddatblygu ac adnewyddu. Bydd y gweithiau celf yn yr arddangosfa hon yn cael eu hymgorffori i lyfr artistiaid, i'w gynhyrchu cyn i'r Glynn Vivian ailagor yn hwyrach eleni.

Mae'r gwaith yn rhoi cipolwg unigryw i'r ddogfennaeth, y straeon a'r delweddau a gynhyrchwyd gan yr artistiaid. Mae pob un o'r artistiaid wedi cymryd llwybr gwahanol wrth archwilio i hanes a straeon am yr Oriel dros amser.

Mae artistiaid Prosiect y Llyfr yn cyflwyno ystod amrywiol o ymagweddau, gan gynnwys portread ffotograffig 'y tu ôl i'r llenni' gan Eva Bartussek, darlithydd ffotograffiaeth Coleg Celf Abertawe,  sy'n dechrau wrth i staff yr Oriel bacio'n ofalus y miloedd o wrthrychau yn y Casgliad, ac yn parhau drwy gyfnod taith yr Oriel oddi ar y safle.

Mae Paul Duerinckx, cyfarwyddwr rhaglen BA Ffotograffiaeth Coleg Celf Abertawe, wedi dogfennu ailddatblygiad yr Oriel, a'r bobl sydd wedi gweithio i adnewyddu ac atgyweirio'r Oriel. 

Mae Craig Wood, darlithydd Celf Gain Coleg Celf Abertawe, wedi creu ymateb cyfoes i sylfaenydd yr Oriel, Richard Glynn Vivian, a cholled ei olwg a yrrodd Glynn Vivian i adeiladu'r Oriel a rhoi ei gasgliad i bobl Abertawe.

Gyda gwaith o’r holl artistiaid: Richard Higlett, Anthony Shapland, Adele Vye, Simon Whitehead a Barnaby Oliver, mae'r gweithiau hyn sydd ar y gweill yn creu dogfen unigryw o'r Oriel yn ystod y cyfnod yma o drawsnewid, a byddant yn ffurfio'r  llyfr, i'w gyhoeddi yn y man. Bydd yna hefyd gyfle i edrych ar y cynlluniau pensaernïol ar gyfer yr Oriel.

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108 / 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk