Staff Y Drindod Dewi Sant yn cwblhau Hanner Marathon Abertawe er cof am gyn-gydweithiwr.


29.06.2016

Cwblhaodd staff Y Drindod Dewi Sant Hanner Marathon Abertawe ddydd Sul, Mehefin 26, er cof am gyn-gydweithiwr.

Ymunodd Andrew Thomas (Rheolaeth Chwaraeon), Rebecca Speakman (Swyddfa’r Gyfadran, Abertawe), Ben Duxbury (Portffolio Iechyd), Chris Thomas (Rheolaeth Busnes), Nina Patton (Cyfadran Busnes a Rheolaeth), Suzanne Wells (Twristiaeth, Digwyddiadau & Lletygarwch), Beth Cummings (Rheolaeth Marchnata), Antje Cockrill (MBA), Sandra Dettmer (Ysgol Busnes Abertawe), Sian Davies (Swyddfa’r Gyfadran, Caerfyrddin) ac Alison Connaughton (Iechyd, Maetheg & Ffordd o Fyw), ag 8,000 o athletwyr a oedd yn cystadlu yn y digwyddiad.

Meddai Andrew Thomas, Darlithydd mewn Rheolaeth Chwaraeon sydd wedi cwblhau sawl hanner marathon a nifer o ddigwyddiadau 10k dros y blynyddoedd: “Mae cyn-gydweithiwr, Owen Lewis, wedi marw’n ddiweddar oherwydd afiechyd felly roedd hyn hefyd yn gyfle da i’r gyfadran dalu teyrnged a rhedeg er ei gof. Cwblhaodd Owen nifer o ddigwyddiadau rhedeg pellter tra’i fod yn y Brifysgol ac roedd wedi rhedeg dros Gymru mewn blynyddoedd blaenorol. Bu Owen yn Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifon a Chyllid yn y Brifysgol a bu’n addysgu ar y rhaglen MBA. Yn hanesyddol roedd wedi gweithio yn y sector preifat ar gyfer yr awdurdod lleol a bwrdd iechyd o fewn y rhanbarth.“

Meddai Beth Cummings, Darlithydd mewn Rheolaeth Marchnata a Marchnata Chwaraeon “Roedd yn ymdrech tîm gwych gan y gyfadran Busnes a Reolaeth. Buom yn hyfforddi ar gyfer y diwrnod hwn ers tri mis ac i lawer ohonom hwn oedd ein hanner marathon cyntaf, er bod rhai rhedwyr proffesiynol yn ein plith. Rhedodd Rebecca Speakman ym Marathon Llundain ym mis Ebrill, ac fe redodd Dr Ben Duxbury, darlithydd ar y rhaglenni Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Hanner Marathon Abertawe mewn 1 awr a 31 munud. Roedd y golygfeydd ar hyd y llwybr wir yn dangos Abertawe ar ei gorau, ac roedd y gefnogaeth ar hyd y ffordd yn anhygoel. Byddwn yn bendant yn ei wneud eto y flwyddyn nesaf!”

Mae’r digwyddiad hefyd wedi gadael i sawl aelod o’r tîm ddychwelyd i gymryd rhan weithredol ble maent wedi gwneud newid sylweddol dros y 3 mis diwethaf gyda chysylltiadau â strategaeth ‘Wedi Gwirioni ar Chwaraeon’ gan Chwaraeon Cymru. Yng Nghaerfyrddin mae cydweithwyr wedi gweithio wrth ochr myfyrwyr sy’n astudio hyfforddi personol a helpodd gysylltu eu hastudiaethau academaidd â chynllunio ymarferol ar gyfer cyfranogwyr yn gwneud hanner marathon.

Meddai Sian Davies, Gweinyddwraig y Gyfadran: “Roedd yn gyfle da i fyfyrwyr hyfforddi personol rannu eu gwybodaeth a helpu rhai aelodau o dîm y gyfadran baratoi ar gyfer her anferth.”  

Nodyn i'r Golygydd

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk