Swyddog yn Senedd San Steffan yn siaradwr gwadd yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin


15.02.2016

Bydd myfyrwyr Astudiaethau Cymdeithasol a Chynhwysiant Cymdeithasol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael darlith gan siaradwr gwadd sy’n Swyddog yn Senedd San Steffan.  

Bydd Liz Price, Uwch Swyddog Allgymorth ac Ymgysylltu Cymunedol yn Senedd San Steffan, yn siarad â myfyrwyr MSocStud Astudiaethau Cymdeithasol a BA Cynhwysiant Cymdeithasol ar 17 Chwefror 2016. Traddodir y ddarlith ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant yn rhagarweiniad i ymweliad addysgol y myfyrwyr â Senedd San Steffan ar 10 ac 11 Mawrth.  

Bydd yr ymweliad addysgol yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr wylio busnes yn Nhŷ’r Arglwyddi neu bwyllgorau dethol ac arsylwi ar fusnes yn siambr Tŷ’r Cyffredin.  

Bydd yr ymweliad hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael gwybodaeth uniongyrchol am sut mae Senedd San Steffan yn gweithio ac yn hwyluso cysylltiadau rhwng theori, arfer a pholisi, sy’n dair elfen hanfodol o fewn y gofynion ar gyfer ysgrifennu beirniadol ar eu cwrs astudio, sef naill ai’r radd Meistr Integredig, MSocStud Astudiaethau Cymdeithasol neu BA Cynhwysiant Cymdeithasol.

Mae’r Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol yn Y Drindod Dewi Sant yn rhan o’r Gyfadran Addysg a Chymunedau.  Bydd y myfyrwyr yn ymgymryd ag ystod o astudiaethau academaidd ar draws nifer o gampysau yn ogystal ag o fewn y gymuned ehangach, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.  Mae dealltwriaeth o’r modd mae cymdeithas yn gweithio ac mae ein strwythurau cymdeithasol megis plant, teulu, dysgu a chymuned yn cael eu trefnu yn hanfodol ar gyfer unrhyw ddarpar wyddorydd cymdeithasol sy’n ceisio gyrfa foddhaus a fydd yn gallu datblygu uchelgeisiau unigol a chymdeithasol.

Mae’r Ysgol yn hyrwyddo gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymgysylltu â materion a gwerthoedd arwyddocaol ac allweddol yn y gymdeithas, a hynny o fewn cyd-destun hanesyddol a chyfoes.   Felly mae'r Ysgol yn sicrhau bod gan raddedigion y wybodaeth a’r sgiliau i’w galluogi i gyflawni'n llwyddiannus fel dinasyddion gweithgar o fewn cymuned gynaliadwy a byd-eang.

I gael mwy o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/addysg-a-chymunedau/ysgol-cyfiawnder-a-chynhwysiant-cymdeithasol/ 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108 / 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk