Symposiwm Graddedigion Dylunio Patrymau Arwyneb


15.03.2016

Yn ddiweddar croesawodd yr adran Dylunio Patrymau Arwyneb yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, rai graddedigion diweddar yn ôl i sôn am eu profiadau wrth fyfyrwyr presennol mewn Symposiwm Graddedigion Dylunio Patrymau Arwyneb.  

SPD Alumni

Nod y Symposiwm Graddedigion oedd gwneud i’r dyfodol ymddangos yn gyraeddadwy yn hytrach na brawychus i fyfyrwyr presennol Dylunio Patrymau Arwyneb, a hynny trwy dystiolaethau brwd a gwefreiddiol.  

Meddai Cyfarwyddwr Rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb Y Drindod Dewi Sant, Georgia McKie:

“Gwahoddon ni raddedigion a oedd yn gwneud gwaith diddorol yn llwybrau’r rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb i ddod yn ôl a sôn am eu profiadau o'r byd y tu allan wrth ein myfyrwyr presennol.  Mae hyn yn ymateb i lawer o adborth yr ydyn ni wedi ei gael dros y blynyddoedd gan fyfyrwyr sy’n dweud cymaint y maen nhw wedi elwa ar dystiolaeth myfyrwyr sy’n dychwelyd a pha mor ysbrydoledig yw.  

“Roedd y graddedigion mor rhyfeddol o broffesiynol, agored, hael, difyr a dymunol.  Roedd yn anhygoel clywed faint y mae pob un wedi’i gyflawni, mae pawb yma yn falch dros ben ohonyn nhw.”

 Elwodd y graddedigion a oedd yn cymryd rhan hwythau o’r profiad wrth iddyn nhw gael cyfle i adrodd am eu profiadau wrth eu rhwydwaith cyn-fyfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb.

 Meddai Dylunydd Printiau Monsoon, Heather Fox:  “Ces i lawer ysbrydoliaeth wrth adael a theimlo fy mod i wedi cysylltu â llawer o bobl ryfeddol.”

Ymhlith y graddedigion a ddychwelai roedd -   

Heather Fox, a raddiodd yn 2014, sydd ar hyn o bryd yn Ddylunydd Printiau Iau ym   Monsoon, Llundain.

Jenna Hions, a raddiodd yn 2009, Darlunydd a Dylunydd Cynhyrchion yn Tigerprint (Dilysnod ar gyfer M&S), Bradford.  http://www.tigerprint.uk.com/

Rosie Cook, a raddiodd yn 2013, sy’n Wneuthurwr Dyluniadau ar ei liwt ei hun, ac a lansiodd ei hun ddwy flynedd yn ôl yn One Year On. Mae hi’n byw yn Sir Benfro.  http://rosiecooktextiles.tumblr.com/   

Rebecca O'Grady, un o raddedigion 2011, sydd hefyd yn Wneuthurwr Dyluniadau ar ei liwt ei hun, a lansiodd ei chasgliad Righteous Raven yn ystod yr haf yn One Year On.  Mae hi’n byw yng Nghaerdydd.   http://righteousraven.com/

Cynigia’r rhaglenni Patrymau Arwyneb gyfle cyffrous i fyfyrwyr astudio mewn Cyfadran Celf a Dylunio ffyniannus. Fe’i dyluniwyd i fodloni gofynion myfyrwyr a chyflogwyr trwy ddarparu dull ymestynnol o astudio ac arfer Dylunio Patrymau Arwyneb. Mae prosiectau byw, arddangosfeydd, siaradwyr gwadd, tîm rhaglen profiadol dros ben a chwricwlwm cyfoethog yn sicrhau bod y sgiliau gofynnol i fyfyrwyr dargedu llwybrau gyrfa ystyrlon a chyffrous yn rhan annatod o'r ddarpariaeth.

Nodyn i'r Golygydd

1. Llun: Heather Fox, Rebecca O'Grady, Jenna Hions and Rosie Cook

2. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk