Un o Ddarlithwyr Y Drindod Dewi Sant yn Cipio Gwobr Goffa Jaschek Carlos 2016 SEAC


30.09.2016

Dyfarnwyd Gwobr Goffa Jaschek Carlos i Dr Fabio Silva o Ganolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ym 24ain gynhadledd  y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Seryddiaeth mewn Diwylliant (SEAC) yng Nghaerfaddon ar 16 Medi 2016.

Hon yw’r wobr bwysicach yn  nisgyblaeth newydd Seryddiaeth Ddiwylliannol ac fe'i cyflwynwyd i Dr Silva i gydnabod ei waith ymchwil wrth ddatblygu cysylltiadau rhwng seryddiaeth, archaeoleg ac anthropoleg. Yn ddiweddar cafodd ei waith ar henebion Neolithig ym Mhortiwgal lle dadleua iddynt gael eu defnyddio’n  delesgopau  ar gyfer arsylwi’r sêr, sylw gan y cyfryngau rhyngwladol.

Addysga Dr Silva y modwl 'Awyrluniau, Cosmoleg ac Archaeoleg' ar gwrs MA y Brifysgol mewn Seryddiaeth Ddiwylliannol ac Astroleg. Ef yw cyd-olygydd y Journal of Skyscape Archaeology ac mae ei lyfrau yn cynnwys Skyscapes: The Role and Importance of the Sky in Archaeology (golygwyd gyda Nicholas Campion, Oxbow Books 2015) a The Materiality of the Sky (golygwyd gyda Kim Malville, Tore Lomsdalen a Frank Ventura, Gwasg Canolfan Sophia, 2016).

Meddai Cyfarwyddwr Canolfan Sophia ar Gampws Llambed Y Drindod Dewi Sant: “Mae gwaith Dr Silva yn drylwyr, yn fanwl ac yn rhyngddisgyblaethol, ac mae wedi gosod safon newydd o ran ein dealltwriaeth o seryddiaeth gynhanesyddol yn benodol, a’r berthynas rhwng yr awyr a’r diwylliant yn gyffredinol.”

 

I gael rhagor o wybodaeth:

​SEAC 2016: ​www.seac2016.com

Gwefan SEAC gan gynnwys Gwobr Goffa Carls Jaschek: www.archeoastronomy.org/

Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant: www.uwtsd.ac.uk/sophia/

MA mewn Seryddiaeth Ddiwylliannol ac Astroleg: www.uwtsd.ac.uk/ma-cultural-astronomy-astrology/

Journal of Skyscape Archaeology (JSA): https://journals.equinoxpub.com/index.php/JSA