Un o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn graddio gyda chymorth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol


18.07.2016

Heddiw mae Tiernan Scott, myfyriwr BA Rheoli Chwaraeon, yn graddio heddiw o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Abertawe ar ôl derbyn yr Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cynigir yr Ysgoloriaeth Cymhelliant sy’n werth £1,500 gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i fyfyrwyr sy'n astudio 40 credyd bob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Meddai Tiernan: "Mae cael astudio traean o'm cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg wedi agor  llawer o ddrysau i’m gyrfa i, heb os. Rydw i wedi mwynhau’r modylau a astudiais i drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae’r cymorth cyson gan y darlithwyr wedi bod yn rhagorol. Roedd yn wych cael siarad Cymraeg yn wythnosol ac roedd y grwpiau astudio yn wirioneddol glos a chyfeillgar.

"Ar ôl astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, rydw i bellach mewn sefyllfa i allu gwneud cais am ystod ehangach o swyddi, sy'n fantais fawr. Rydw i hefyd wedi ennill tystysgrif sgiliau iaith a fydd yn edrych yn dda ar fy CV.

"Hoffwn i ddiolch i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a phawb sydd wedi fy helpu i drwy gydol fy astudiaethau. Hefyd, hoffwn i annog unrhyw un sy'n meddwl gwneud cais am yr ysgoloriaeth hon i fynd amdani – mae'n fantais enfawr. Dydych chi ddim yn colli dim, ond byddwch chi ar eich ennill yn fawr ac roedd y cymorth ariannol yn help aruthrol tra roeddwn i’n fyfyriwr."

Meddai Siân Harris, Cydlynydd Rhanbarthol Rheoli Busnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

"Llongyfarchiadau mawr i Tiernan am fod y myfyriwr cyntaf o'r Gyfadran Busnes a Rheolaeth i raddio gyda chymorth Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'n gryn gamp a phob dymuniad da iddo ar gyfer ei yrfa, mae dyfodol addawol iawn o'i flaen. "

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgoloriaeth Cymhelliant y CCC ewch i: http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/cymorthariannol/ysgoloriaethcymhelliant/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk