Un o fyfyrwyr YDDS yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Poster Gwell Cwsg y Cyngor Cwsg


01.03.2016

Daeth un o fyfyrwyr Hysbysebu a Brandio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), Ethan Rawlins, yn agos i’r brig yng Nghystadleuaeth Poster Gwell Cwsg y Cyngor Cwsg.

Nod y Cyngor Cwsg yw codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd noson dda o gwsg i iechyd a lles. Mae ganddyn nhw gyngor buddiol a gair i gall ynghylch gwella ansawdd cwsg gan roi cyngor buddiol ar ddewis y gwely gorau ar gyfer y cysur cysgu uchaf.

Gwnaeth cynnig Ethan argraff ar y beirniaid gyda’i waith celf hardd a’i negeseuon.

Caiff wobr gwerth £500 a bydd y Brifysgol yn derbyn £500 ar ffurf talebau.

Meddai Ethan: ‘Wrth gymryd rhan yn y Gystadleuaeth Cwsg Genedlaethol ces i’r cyfle i ddefnyddio fy sgiliau i ym maes dylunio graffig, hysbysebu a brandio. Rwy’n credu i’r profiad helpu fy sgiliau o ran cynhyrchu syniadau a chreu dyluniadau syml a chofiadwy.  Roedd creu’r ymgyrch gan ystyried cysyniad cwsg yn ffordd newydd o feddwl i mi. Mwynheais i ymchwilio i bob agwedd ar gwsg a’u hystyried er mwyn creu cysyniad gweledol newydd yn nyluniad y poster’.

Meddai Angela Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen BA (Anrh) MDes Hysbysebu a Dylunio Brandiau:  ‘Rydyn ni'n falch dros ben o lwyddiant Ethan yn y gystadleuaeth hon. Mae wedi creu arddull graffig syml sy’n cyfleu neges weledol feiddgar’.

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Hysbysebu a Dylunio Brandiau yn YDDS yn canolbwyntio ar astudio er mwyn mynd yn weithiwr creadigol proffesiynol. Mae’r prosiectau yn cwmpasu pob math ar gyfrwng, o gylchgronau i’r cyfryngau cymdeithasol, o’r radio i'r teledu, o Fyrddau biliau i ddigwyddiadau cyhoeddus.

Mae’r rhaglen hefyd yn ymwneud â chyfathrebu i fusnesau a menter. Mae’r prosiectau ‘ymarferol’ yn cynnwys dylunio ar gyfer brandio, cyfeiriad celfyddyd greadigol (gan weithio gyda ffotograffwyr a myfyrwyr fideo ymhlith eraill), ‘cynnig’ cysyniadau a syniadau, strategaethau marchnata ac arwain ymgyrchoedd arloesol newydd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/ba-advertising-brand-design/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk