Un o raddedigion BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn adrodd ei phrofiad yn Y Drindod Dewi Sant


22.07.2016

Gwnaeth Becca Moore, a raddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf mewn BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr BA gan Ysgol y Celfyddydau Perfformio, ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn fawr o’i hamser yn y Brifysgol. 

Dyma Becca yn sôn am ei thair blynedd yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin:

"Pan ddechreuais i ar fy nghwrs ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ychydig a feddyliais i faint y byddwn i’n tyfu ac yn datblygu trwy gyfrwng y cwrs creadigol a diddorol hwn. Mae’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau rydw i wedi eu dysgu ym mhob un modwl ar y cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr wedi rhagori ar unrhyw beth y gallwn i wedi ei ddisgwyl.

"Rydw i wedi cael profiad o bob agwedd ar theatr, gan gynnwys goleuo, sain, AV a dylunio digidol, dylunio golygfeydd a chelf golygfeydd celf ac adeiladu, gwisgoedd, colur a phropiau, rheoli llwyfan, cynyrchiadau theatr teithiol a rhai penodol i safle. Yn ogystal â hyn, ces i’r cyfle i fentro i feysydd eraill gan gynnwys teledu, ffilm, Opera a chymaint o bethau eraill. Dysgais i roi sylw i’r broses gynhyrchu yn ei chyfanrwydd, o’r cyfnod cyn i’r cyfnod ar ôl y cynhyrchiad.

"Os ydych chi’n astudio yn Ysgol y Celfyddydau Perfformio, cewch chi’r cyfle i weithio’n   agos iawn gyda’r tiwtoriaid a phob un o’r rhain yn weithiwr proffesiynol yn y maes. Mae popeth yr ydych yn ei ddysgu yn gyfredol ac yn berthnasol i'r diwydiant hwn sy'n datblygu’n barhaus. Y cymorth a’r amser chyswllt gyda’r tiwtoriaid yw caffaeliad mawr y cwrs. Cewch chi gyfrifoldebau mawr, a’ch annog i’ch herio eich hun, gan wthio ffiniau a bod yn greadigol ac yn unigryw.

“Manteisiais i i’r eithaf ar bob cyfle a ddaeth i’m rhan i yn y Brifysgol. Ni fyddwn i wedi cael yr hyder i fanteisio ar y cyfleoedd hynny oni bai am yr holl bobl yr ydw i wedi dod ar eu traws nhw ac wedi cydweithio â nhw gydol fy amser ar y cwrs. Bu cael gweithio gyda chwmnïau megis Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru, Cwmni Theatr Taking Flight, Gŵyl Pedair Blynedd Prâg ac It’s My Shout yn brofiad arbennig.

"Rwy'n edrych ymlaen at fy her gyffrous nesaf, sef lleoliad gwaith yn Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol gyda National Theatre Wales ar gyfer ‘City of the Unexpected', sy’n dathlu bywyd a gwaith Roald Dahl. Rwy’n teimlo fy mod i yn y sefyllfa orau bosibl ar gyfer y cyfle hwn – diolch i bopeth yr ydw i wedi ei ddysgu wrth astudio yn Y Drindod Dewi Sant a’r holl gyfleoedd proffesiynol yr ydw i wedi cael profiad ohonyn nhw. Mae’r cwrs Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn sicr wedi fy mharatoi i ar gyfer gyrfa hir a llwyddiannus yn y diwydiannau creadigol. Cyflawnais i fwy yma nag a dybiais i erioed yn bosibl, ac ni alla i  ddweud digon i argymell y daith hon."

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/ba-theatre-design-production/