Un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant yn trefnu Gŵyl Cerflun Traeth Abertawe a Gŵyr


18.07.2016

Bydd un o raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Sara Holden, yn trefnu Gŵyl Cerfluniau Traeth Abertawe a Gŵyr, sy’n rhan o Ŵyl Môr y DU 2016.  

Lluniodd Sara, a raddiodd gyda MA mewn Menter Celfyddydau Gweledol, y cynnig busnes yn rhan o’i hastudiaethau yn Y Drindod Dewi Sant a chafodd arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru.  A hithau’n un o fodelau rôl Llywodraeth Cymru gyda Syniadau Mawr Cymru, mae Sara’n sôn am ei phrofiadau wrth gychwyn busnes gyda Cholegau a Phrifysgolion, ledled Cymru.   

Cynhelir Gŵyl Cerfluniau Traeth Abertawe a Gŵyr ers deuddeng mlynedd bellach. Galluoga pobl i ddarganfod eu creadigrwydd naturiol.

Caiff pobl y cyfle i weithio gyda thîm o artistiaid er mwyn creu arddangosfa awyr agored o gerflun dros dro wedi ei wneud o ddeunyddiau naturiol, megis tywod, cregyn neu gerigos a geir ar draethau’r ŵyl. Ysbrydolwyd y gwaith celf gan y traethau arbennig a’u bywyd môr, gan wneud y digwyddiad yn addysgol ac yn hwyl. Mae’r gweithdai’n rhad ac am ddim i bawb – mae croeso i bob oed a diwylliant, yn oedolion a phlant gymryd rhan.

Mae’r digwyddiad hwn yn cynnwys gweithdai celf yn rhad ac am ddim gyda’r artistiaid Sara Holden, Tina-Marie Cunningham, Ami Marsden, Catrin Jones, Viv Rhule a David Pitt

Kathryn Penaluna, Rheolwr Menter, Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Menter yn Y Drindod Dewi Sant:

“Mae’r Drinod Dewi Sant yn falch o fod yn gyd-noddwyr ar y digwyddiad anhygoel hwn. Rydyn ni’n cynnwys meddwl yn greadigol ac entrepreneuriaeth ar draws pob un o’n cyrsiau yn Y Drindod Dewi Sant. Mae’n rhoi i’n myfyrwyr ni yr hyder a’r sgiliau menter i ddechrau eu busnes eu hunain neu i weithio’n ymarferwyr. Mae Sara’n artist ardderchog sydd wedi dangos effaith gadarnhaol meddwl yn greadigol ac yn fentrus.

“Mae’r cerfluniau a gynhyrchir yn ystod yr ŵyl yn trawsnewid y traeth, mae gwenau’r bobl o bob oed sy’n cymryd rhan yn heintus ac am eu bod nhw mor agos, gall y gymuned fwynhau ac ymwneud â nhw. Mae’n dod â chelfyddyd at gynulleidfa ehangach ac yn annog pobl i gymryd rhan yng nghelfyddydau’r gymuned. Byddwn ni wrth ein bodd pan fydd ein graddedigion ni yn llwyddo yn eu dewis faes a byddwn ni’n cynnig cefnogaeth ymhell ar ôl graddio.”

Cynhelir yr Ŵyl Cerlfun Traeth ar y dyddiadau canlynol:

1. Dydd Llun 25 Gorffennaf

 Traeth Caswell, Penrhyn Gŵyr

2. Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf

 Traeth Oxwich, Penrhyn Gŵyr

3. Dydd Mercher 27 Gorffennaf

 Traeth Porth Einon, Penrhyn Gŵyr

4. Dydd Iau 28 Gorffennaf

 Traeth Bracelet Bay, Y Mwmbwls

5. Dydd Gwener 29 Gorffennaf

Traeth Blackpill (ger Lido), Abertawe

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk