Uwch Ddarlithydd BA Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau yn Y Drindod Dewi Sant yn dadorchuddio cerflun newydd i goffáu 75ain pen-blwydd y Blitz


06.05.2016

Bydd cerflun newydd yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinas Plymouth yn coffáu 75ain pen-blwydd y Blitz, yn ogystal â thynnu sylw at ehangiad yr amgueddfa a fydd digwydd yn fuan. 

Holly Davey sq feature

Mae Here is Where We Came From gan Uwch Ddarlithydd BA Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau ac artist Holly Davey yn gomisiwn gan Ganolfan y Celfyddydau Plymouth a gyflwynir mewn partneriaeth â Gwasanaeth Treftadaeth a’r Celfyddydau Cyngor Dinas Plymouth.

Roedd Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinas Plymouth yn un o’r ychydig adeiladau i oroesi’r bomio yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac mae ar fin cychwyn ar ailddatblygiad sylweddol a ddynodir ar hyn o bryd fel y Ganolfan Hanes.  

Ar gyfer Here is Where We Came From, gosodir rwbel yn lle’r crochenwaith cain a arddangosir fel arfer yn un o’r cypyrddau gwydr mawr ar falconi’r amgueddfa.  

Mae effaith dreisgar y symudiad hwn o ran cynnwys yn adlewyrchu’r haenau o hanes y mae’r amgueddfa wedi bod yn dyst iddynt a’r rôl ganolog y mae wedi’i chwarae o ran llunio dyfodol y ddinas, o ailadeiladu wedi’r rhyfel i weledigaeth newydd o Plymouth yn ddinas diwylliant.  Bydd y gwaith yn cael ei lansio ar ddechrau Gŵyl Hanes Plymouth eleni ar 7 Mai a bydd yn parhau i gael ei arddangos gydol yr haf, tan 3 Medi.

Mae arfer Holly Davey yn ymwneud â gweithio’n agos â syniadau ynghylch gwrthrychau, casgliadau a'r cof, yn enwedig hanes cymdeithasol cudd.  Yn ogystal â phrofiadau Plymouth adeg y rhyfel, mae Here is Where We Came From wedi’i ysbrydoli gan hanes ei theulu ei hun a chan ffotograff gan Lee Miller, ffotograffwraig adeg y rhyfel, o gapel a chwalwyd gan fomiau.  

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Canolfan y Celfyddydau Plymouth, Ben Borthwick:

“Mae comisiwn Holly Davey yn archwilio rôl yr amgueddfa wrth wneud synnwyr o Plymouth ar adegau o newid radical.  Mae’r amgueddfa'n cynnwys hanes y ddinas a’i pherthnasau â’r gorffennol, ond hefyd mae’n mynegi posibiliadau’r dyfodol.  Mae Here is Where We Came From yn cysylltu rôl ddinesig yr amgueddfa wedi’r Blitz, pan oedd yn un o’r ychydig adeiladau a adawyd ar ei draed ynghanol y dinistr, i’w ehangiad sydd ar fin digwydd ac sy’n ganolbwynt i ddadeni diwylliannol yn y ddinas.”

Yn dilyn y cerflun hwn, bydd Holly Davey yn gweithio ar gomisiwn celf gyhoeddus sylweddol ar gyfer ffasâd yr Amgueddfa a’r Oriel Gelf pan fydd yr adeilad yn cau ym mis Medi ar gyfer ailddatblygiad y Ganolfan Hanes.  Mae Here is Where We Came From yn gychwyn cyfres o bartneriaethau a fydd yn digwydd rhwng y Gwasanaeth Treftadaeth a’r Celfyddydau ac amryw sefydliadau a lleoliadau ar draws y ddinas a thu hwnt tra bydd adeilad yr Amgueddfa ar gau.

Meddai Judith Robinson, Rheolwr y Celfyddydau a Datblygu Diwylliannol ar gyfer Cyngor Dinas Plymouth:

“Sefydlwyd yr Amgueddfa ac Oriel Gelf yn 1910 ac, ychydig yn fwy na chanrif yn ddiweddarach, mae ar fin cychwyn ar daith gyffrous a fydd yn newid tirlun diwylliannol y ddinas unwaith yn rhagor.  Mae Here is Where We Came From yn tynnu’i hysbrydoliaeth o’r personol ac o’r hanesyddol gan wneud datganiad ynghylch ein gorffennol, ein presennol a’n dyfodol. Mae gweithio gyda Holly Davey a Chanolfan y Celfyddydau Plymouth ar y comisiwn hwn yn ffordd addas dros ben o nodi diwedd un bennod a dechrau un arall - yn ogystal â choffáu pen-blwydd pwysig ar gyfer episod mewn hanes a newidiodd ymddangosiad Plymouth am byth.”

Cyllidir y prosiect hwn gan Ganolfan y Celfyddydau Plymouth, Cyngor Dinas Plymouth, Plymouth Culture, Prifysgol Cymru a Chyngor y Celfyddydau Cymru.

Mae Davey hefyd yn gweithio ar hyn o bryd ar brosiect gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn À la Ronde yn Exmouth, Dyfnaint.  

Bydd Here is Where We Came From yn rhedeg o 7 Mai hyd 3 Medi.  Bydd Holly Davey yn rhoi anerchiad yn yr Amgueddfa ac Oriel Gelf ddydd Mawrth 21 Mehefin, 1.10pm-2pm.  Cynhelir anerchiad Blas ar Gelf cysylltiedig yn yr Amgueddfa ddydd Mercher 22 Mehefin, 1pm-1.40pm. Cynhelir digwyddiadau pellach yn yr hydref.

Neilltuir rhaglen Canolfan y Celfyddydau Plymouth o arddangosfeydd a chomisiynau celf gyhoeddus yn 2016 i artistiaid a churaduron benywaidd.

Nodyn i'r Golygydd

Mae Holly Davey ar gael i’w chyfweld o 3 - 6 Mai.

Holly Davey g.1974, mae’n byw ac yn gweithio ar hyn o bryd yng Nghaerdydd, graddiodd o Goleg Goldsmiths, Llundain,  B.A. (Anrh) Celf Gain, 1998; Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, MA Ffotograffiaeth, 2014.

Mae arddangosfeydd unigol blaenorol yn cynnwys:  The Nameless Grace, Amgueddfa Holburne, Caerfaddon, 2014; Nothing Is What It Is Because Everything Is What It Isn’t, Comisiwn gan Ymddiriedolaeth Colwinston yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd, 2013; I Told You So, Comisiwn Lightbox, Canolfan y Celfyddydau Chapter, Caerdydd, 2010.

Mae arddangosfeydd grŵp blaenorol yn cynnwys:  Penwythnos Celf Caerfaddon a Bryste, 2015; Cornucopia, Oriel Syson, Nottingham, 2015; Fragments, Rathaus, Stuttgart, yr Almaen, 2015; If Only I Could Remember, Experimentica, Canolfan y Celfyddydau Chapter, Caerdydd, 2013; Arddangosfa Cyfnod Preswyl URRA, Buenos Aires, yr Ariannin, 2012; Telegrams on the Table, Canolfan Ariannol y Byd, Efrog Newydd, 2012; Gŵyl Ffotograffiaeth Arles, Arles 2012.

http://www.hollydavey.com/

Llun: Maquette ar gyfer Here is Where We Came From, Holly Davey.  Drwy garedigrwydd yr Artist

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk