Y dorf ar ei thraed yn cymeradwyo ar ddiwedd cyngerdd Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) yn y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin


23.05.2016

Sicrhaodd myfyrwyr Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) yn y Drindod Dewi Sant fod y sylw i gyd wedi’i hoelio arnyn nhw yn ystod cyngerdd gwefreiddiol yng Nghaerfyrddin.

Perfformiodd y myfyrwyr raglen amrywiol o ariâu ac ensembles operatig poblogaidd gan Mozart, Bellini, Massenet, Puccini, Saint-Saëns, Rachmaninov, Donizetti, Bizet a Verdi yn ystod y perfformiad yng nghapel y Drindod Dewi Sant ar ei champws yng Nghaerfyrddin.

Ar ddiwedd y cyngerdd roedd y gynulleidfa ar ei thraed, yn cynnwys yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Drindod Dewi Sant a Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol dros Gynaliadwyedd ac Ymgysylltu yn y Brifysgol.

Meddai Euros Rhys Evans, Cyfarwyddwr Academi Llais Ryngwladol Cymru:“Mae bob amser yn fraint i fyfyrwyr WIAV deithio i Gaerfyrddin a pherfformio yng Nghapel hyfryd y Brifysgol. Mae’r cantorion bob amser yn gwerthfawrogi’r acwsteg wych, y lleoliad a’r derbyniad cynnes gan y gynulleidfa yng Nghaerfyrddin. 

“Cyfeiliwyd i’r holl berfformiadau gan Llŷr Simon a Cheuky Chan sy’n fyfyrwyr cyfeilio yn WIAV. Roedd y cyngerdd yn llwyddiant ysgubol, ac yn dilyn yr eitem olaf, safodd y dorf ar ei thraed i gymeradwyo’r artistiaid. I’r perfformwyr a’r gynulleidfa, roedd yn gyngerdd gwefreiddiol a fydd yn aros yn y cof.”

Bydd myfyrwyr WIAV yn perfformio nesaf yn Eglwys y Tabernacl, yr Aes, Caerdydd ar 7 Mehefin am 7pm ac yn Eglwys St. Pauls, Covent Garden, Llundain ar 10 Mehefin am 1pm.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â swyddfa WIAV ar 029 20 493 139 neu e-bostio: wiav@uwtsd.ac.uk

Mae WIAV yn sefydliad o safon fyd-eang sy’n dewis nifer cyfyngedig o fyfyrwyr opera proffesiynol uchelgeisiol o bob rhan o’r byd i ddod i astudio yn y ganolfan yng Nghaerdydd bob blwyddyn.  Mae’r nifer bach o gantorion eithriadol sydd yng nghyfnod cynnar eu gyrfa broffesiynol yn cael eu denu a’u dethol o bob rhan o’r byd, a deuant i WIAV i fireinio eu dawn er mwyn cyrraedd y safonau proffesiynol uchaf.  Mae pawb sy’n astudio yn yr Academi yn dilyn cwrs MA mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch.

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr sy’n astudio yn WIAV fynd ymlaen â’u hastudiaethau a datblygu eu lleisiau dan gyfarwyddyd Dennis O’ Neill a’i staff hyfforddi dawnus.  Mae ymgynghorwyr lleisiol gwadd o fri hefyd yn ymweld yn rheolaidd, yn cynnwys y Fonesig Kiri Te Kanawa (Llywydd WIAV), Susan Bullock, Ryland Davies, Della Jones, Richard Bonynge a Joyce Fieldsend.

Caiff y cantorion ifanc gyfle i ganolbwyntio ar faterion arddull a thechneg leisiol ddatblygedig. Mae WIAV yn ganolfan rhagoriaeth sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr baratoi ar gyfer gyrfa ar lwyfan fyd-eang hynod heriol a chyffrous.  Ethos sylfaenol yr Academi yw darparu techneg gadarn gyda dealltwriaeth ieithyddol ac arddulliadol.

Nodyn i'r Golygydd

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk