Y Drindod Dewi Sant oedd prif noddwr balch Noson Wobrwyo gyntaf Anrhydeddau Arglwydd Faer Abertawe 2016


15.08.2016

Y Drindod Dewi Sant oedd prif noddwr balch noson wobrwyo gyntaf Anrhydeddau Arglwydd Faer Abertawe yn Neuadd Brangwyn yn y ddinas.  Yn ystod y digwyddiad ar nos Wener 29 Gorffennaf, cydnabuwyd sêr o’r byd chwaraeon, y llwyfan, y sgrin a chymunedau lleol am eu cyfraniad i Abertawe. 

Cyflwynodd yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol, wobr i'r cyflwynydd radio, actor a chyflwynydd llwyfan Kevin Johns, MBE, mewn cydnabyddiaeth o’i wasanaethau i elusennau.  Mae Kevin yn Gymrawd Anrhydeddus y Drindod Dewi Sant.

Meddai Randolph:  “Roeddwn i mor falch bod y Drindod Dewi Sant yn gallu cefnogi cinio Anrhydeddau’r Arglwydd Faer i gydnabod unigolion sydd wedi cyfrannu cymaint i fywyd y ddinas,  dinas lle mae'r Drindod Dewi Sant yn chwarae rhan mor fawr wrth drawsnewid addysg a datblygiad economaidd a chymdeithasol.  Prifysgol Dinas sy’n ceisio gwella ansawdd bywyd ein dinasyddion yw ein Prifysgol ni’n wir.”

Wrth dderbyn ei wobr, meddai Kev Johns:  “Y ddinas yma yw’r ddinas fwyaf hael. Hi yw fy nhref i ac mae’n anrhydedd i mi helpu i godi arian i nifer o elusennau gwych.”

Hefyd yn ystod y noson dathlwyd llwyddiannau’r seren ffilmiau Catherine Zeta Jones, y gantores Bonnie Tyler, un o hoelion wyth Swansea City Alan Curtis a chyn-chwaraewr cenedlaethol rygbi’r undeb i Gymru Geoff Wheel, a enillodd 32 o gapiau rhyngwladol.

Meddai Arglwydd Faer Abertawe, y Cynghorydd David Hopkins:  “Roedd hi’n noson ffantastig lle rhoddwyd anrhydeddau haeddiannol am bopeth maen nhw wedi’i wneud dros Abertawe i wynebau cyfarwydd yn ogystal ag i bobl nad yw’u gwaith dros y gymuned bob tro’n tynnu sylw.

“Pobl megis enillwyr yr anrhydeddau sy’n gwneud i Abertawe fod y ddinas wych ag yw hi, felly rwy’n hynod o falch bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiant ysgubol.

“Nid yn unig roedd y noson wedi dathlu popeth sy’n wych am Abertawe, ond hefyd bu’n fodd i godi miloedd o bunnoedd i’r elusennau rwy’n eu cefnogi yn ystod fy mlwyddyn yn Arglwydd Faer - Canolfan Canser Maggie, Cronfa Paul Popham a Prince's Gate.”

Nodyn i'r Golygydd

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Ffôn: 01792 483695
Symudol: 07496 385597
E-bost: Rebecca.Davies@pcydds.ac.uk