Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi cynhyrchiad unigryw yn Theatr y Grand, Abertawe


15.02.2016

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant noddi cynhyrchiad arbennig yn Theatr y Grand i goffau 75 mlynedd ers ymosodiadau’r Bliz yn Abertawe.

Ymosodiadau’r Luftwaffe ar dref Abertawe oedd y bombardiadau gwaethaf a mwyaf estynedig ar Gymru drwy gydol yr Ail Ryfel Byd. Dros dair noson yn  olynol yn Chwefror 1941, lladdwyd mwy na 230 o bobol ac anafwyd mwy na 400 gan y bomiau llosgi a’r ffrwydron ffyrnig a ollyngwyd gan y Luftwaffe dros y dre a gorweddai dan orchudd ysgafn o eira yng ngolau lleuad lawn.

Daw’r hanes yn fyw ar lwyfan Theatr y Grand yn Abertawe ar Chwefror 17eg - 20fed 2016 - yn coffau 75 mlynedd ers y Blitz.

Wedi treulio sawl blwyddyn yn archwilio’r pwnc, mae’r ddramodydd Manon Eames o Abertawe wedi ysgrifennu drama newydd sbon. Mae’r ddrama yn adrodd yr hanes drwy lygaid Elsie - merch ifanc sy’n gweithio yn siop fawr Ben Evans yn y dre - a’i theulu, sy’n byw yn Eigen Crescent. Mae Elsie wrthi’n paratoi i briodi ei sboner Tommy, sy’n filwr, pan mae’r awyrennau yn ymosod. Mae’r Blitz yn peryglu dyfodol y cwpwl ifanc yn ogystal â dinistrio’r ddinas, ac arswydo ei dinasyddion.

“Roedd y ddinas yn hawdd ei chlwyfo : y bae yn gilgant agored, eira ar y bryniau, yn gorwedd yn eitha’ diamddiffyn dan olau lleuad lawn” medd Manon “Roedd meddwl am yr holl bobol yna yn byw mor agos at ei gilydd, mor agos i ganol eu tre yn sbardun i’r dychymyg. Teuluoedd bychain, cyffredin, man fanylion eu bywydau, yn cael eu taflu i ganol anferthwch Rhyfel. Mae’n hanes arbennig iawn”

Cynhyrchir "Swansea's Three Night Blitz" gan y Grand Abertawe ynghyd â’r cwmni cynhyrchu Joio. Bydd cast o wyth actor, i gyd a chysylltiadau a’r dre, a Sara Lloyd fydd yn cyfarwyddo.

Dywedodd Paul Hopkins o’r Grand "Mae hanes y Blitz yn Abertawe yn un bwysig, a’n bwriad yw ei rhannu gyda phobol y ddinas. Mae’r ymosodiadau yn dal i fyw yn y cof yma, a chan bod adeilad y Grand wedi llwyddo i oroesi’r gyflafan, mae’n addas iawn i’r stori gael ei hadrodd ar ein  llwyfan heddiw”

Pris tocynnau ar gyfer perfformiadau ar y 17eg-19eg yw £5, a £10 ar gyfer y 20fed gydag elw yn mynd at Elusen yr Arglwydd Faer. Mae pob tocyn yn cynnwys 50c tuag at y Gronfa Adnewyddu (ac eithrio ysgolion).  Mae ffi am archebu ar-lein.

I archebu ffoniwch Swyddfa Docynnau’r Grand 01792 475715 neu ar-lein www.swanseagrand.co.uk

Cyflwynir y cynhyrchiad gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru drwy‘r Loteri Genedlaethol a nawdd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a busnesau lleol Abertawe.

Nodyn i'r Golygydd

Am ragor o wybodaeth : 

Helen Dalling Theatr y  Grand  Abertawe 01792 475242 est 2

Roger Williams 07904633162 roger@joio.co.uk