Y Drindod Dewi Sant yn cynnal anerchiad gan Steve Moore ar Heriau Gofal Iechyd yn y Dyfodol - Cyllid a Demograffeg


21.04.2016

Mae’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe yn cynnal anerchiad gan Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant, ddydd Iau 28 Ebrill.

Cynhelir yr anerchiad ynghylch Heriau Gofal Iechyd yn y Dyfodol - Cyllid a Demograffeg ar Gampws Busnes Y Drindod Dewi Sant Abertawe, yn ystafell G01 am 6pm.

Yn ddiweddar, penodwyd Steve yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant.

Dyfernir y teitl ‘Athro Ymarfer Anrhydeddus' i unigolyn i’w h/anrhydeddu a’i ch/gydnabod, os yw wedi ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Mae Steve wedi cael profiad helaeth yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol ac yn flaenorol roedd yn Gyfarwyddwr Ymgynghorol ar Bolisi Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gwmni ymgynghorol amlddisgyblaethol rhyngwladol, ICF International.  Cyn hynny, ef oedd Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol GIG Cernyw ac Ynysoedd Syllan ac, yn sgil aildrefnu’r GIG, fe’i penodwyd yn Brif Weithredwr clystyrau Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Cernyw a Dyfnaint sy’n cynnwys GIG Plymouth, GIG Dyfnaint ac Ymddiriedolaeth Gofal Torbay.  Yn fwy diweddar ef oedd Cyfarwyddwr Tîm Rhanbarth GIG Lloegr a gwmpasai Ddyfnaint, Cernyw ac Ynysoedd Syllan. 

Nodyn i'r Golygydd

Rhagor o wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk