YDDS yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod


07.03.2016

Mae’r Ysgol Celf Gain a Ffotograffiaeth yng Ngholeg Celf Abertawe YDDS yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Mae gan Ysgol Celf Gain a Ffotograffiaeth wythnos gyffrous o ddigwyddiadau ar y gweill ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth 2016.

Bydd myfyrwyr yn gwneud gwaith sy’n archwilio themâu a phroblemau sy’n gysylltiedig â ffeministiaeth, cynrychiolaeth rhyweddau, rhyddid a chydraddoldeb. Yng Ngholeg Celf Abertawe, Dinefwr bwriedir cynnal cyfres o sgyrsiau, darlithoedd, gweithdai gyda siaradwyr gwadd.  

Diweddglo yr wythnos fydd arddangosfa gyhoeddus yn y Swigen Greadigol, Stryd Craddock. Mae’r holl ddigwyddiadau’n agored i fyfyrwyr Ysgol Celf Gain a Ffotograffiaeth, bydd yr arddangosfa yn y Swigen Greadigol yn agored i bawb.

Ddydd Llun y 7fed dangosir ffilm a cheir trafodaeth ar Ffeministiaeth a Ffilmiau Dogfen.

Ddydd Mawrth yr 8fed bydd yr Ysgol yn croesawu’r ffotonewyddiadurwraig Alixandra Fazzina o’r asiantaeth ffotograffiaeth NOOR. Mae Alixandra Fazzina yn Ffotonewyddiadurwaig sydd wedi ennill gwobrau ac a ddechreuodd ar ei gyrfa yn artist rhyfel ym Mosnia. Ers hynny, bu’n gweithio ar ei liwt ei hun yn Ffotonewyddiadurwraig ledled Dwyrain Ewrop, Affrica, y Dwyrain Canol ac Asia. Cyhoeddwyd ei gwaith yn eang yng ngwasg Prydain a’r wasg ryngwladol, gan gynnwys The Sunday Times, The Guardian a’r Observer, The Telegraph a The Independent yn ogystal â TIME, Newsweek, The New York Times a Stern.

Ddydd Mercher y 9fed cynhelir ‘Sesiynau Monitro Cyflymder’ i fyfyrwyr benywaidd. Cyfle i rannu profiadau, cael cyngor a chymorth gan fentoriaid benywaidd o amrywiol gefndiroedd.

Rhwng dydd Iau’r 10fed a dydd Gwener yr 11eg, bydd arddangosfa agored i’r cyhoedd yn y Swigen Greadigol, Stryd Craddock gyda gwaith gan fyfyrwyr Sylfaen Celf a Dylunio, BA Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol, Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau, Celf Gain a gwaith gan y Grŵp Merched y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST).

Ddydd Gwener yr 11eg cynhelir sesiwn holi ac ateb gyda Chyfarwyddwraig a Churadur Artes Mundi, Karen McKinnon. Penodwyd Karen Mckinnon yn Gyfarwyddwraig a Churadur Artes Mundi (y wobr fwyaf i’r celfyddydau yn y DU) yn 2013, a chyn hynny bu’n gweithio’n guradur rhyngwladol yng Nghymru.  

Bydd hefyd sgwrs gan yr Artist o Gymru Helen Sear. Mae Helen Sear yn artist sydd wedi arddangos yn rhyngwladol, ac fe’i disgrifiwyd yn ‘... un o brif arloeswyr ffotograffiaeth’. Yn 2015, Helen oedd yr artist o fenyw gyntaf i gynrychioli Cymru gyda sioe unigol yn Biennale Fenis.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, ewch i: http://www.internationalwomensday.com/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk