Ymweliad Rhyngwladol gan Y Drindod Dewi Sant â Washington


26.02.2016

Bu’r Athro Simon Haslett, Pro Is-Ganghellor ar gyfer mentrau Rhyngwladol a Chyfoethogi ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn arwain prifysgolion o Gymru mewn derbyniad Cymreig ym mhreswylfa Llysgennad Prydain yn Washington yn ddiweddar.

Patrick Davies, Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth, Llysgenhadaeth Prydain a Gareth Morgan, Pennaeth Llywodraeth Cymru yn UDA, fu’n cynnal y digwyddiad ar y cyd.  Roedd yn gyfle i brifysgolion o Gymru gwrdd â phartneriaid a chyn-fyfyrwyr i ddathlu’r cysylltiad rhwng Cymru ac UDA.

Ymunodd Kath Griffiths, sy’n arwain ar Ogledd America ar ran y Brifysgol, â’r Athro Haslett.  Roedd yn gyfle i Kath a’r Athro Haslett gwrdd â Llywydd newydd Prifysgol Rio Grande, Michelle Johnson.  Mae’r ddolen rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Rio Grande yn ymestyn yn ôl i 2002.

Mae Prifysgol Rio Grande wedi’i lleoli ar ganol un o’r aneddiadau Cymreig-Americanaidd mwyaf yng Ngogledd America ac mae’n gartref i Ganolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig.  Mae gweithgareddau a rhaglenni Canolfan Madog yn helpu i gefnogi’r gwaith o warchod yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig, y celfyddydau, academyddion, y cyswllt Cymreig-Americanaidd ac mae’n hyrwyddo gweithgareddau Cymreig-Americanaidd yn lleol.

Meddai Kath Griffiths: “Roedd yn gyfle gwych i gwrdd â’r Llywydd Johnson a datblygu nifer o gyfleoedd cyffrous newydd ar gyfer staff a myfyrwyr ar draws y ddau sefydliad.  Ers yr ymweliad, cychwynnwyd gweithgor yn Y Drindod Dewi Sant i edrych ar ddulliau o ddathlu’r cysylltiadau Cymreig-Americanaidd.  Yn ystod yr ymweliad dau ddiwrnod, braint oedd cwrdd â chyn-fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant a oedd wedi treulio amser yng Nghymru.”

Cyfarfu’r Athro Haslett a Kath hefyd â Penelope Pynes, Profost Cynorthwyol Addysg Ryngwladol, Prifysgol Gogledd Carolina yn Greensboro.  Y ddolen rhwng Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Gogledd Carolina yn Greensboro yw ein partneriaeth gyfnewid fwyaf llwyddiannus, gyda 17 o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant allan yn astudio yn Greensboro ar hyn o bryd.  Eleni rydym yn dathlu 10 mlynedd o bartneriaeth.

 Cynhaliwyd cyfarfodydd hefyd â’r Cyngor Prydeinig ac â Chyngor Ymchwil UDA / y DU.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Kath Griffiths, Swyddog Rhyngwladol Gweithredol K.griffiths@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk