Ysgol Busnes a Rheolaeth Y Drindod Dewi Sant i gynnal anerchiad gan Bjarte Bogsnes, Is-lywydd Datblygu Rheoli Perfformiad yn Statoil, ar 12 Hydref


06.10.2016

Mae’n bleser gan Ysgol Busnes a Rheolaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu Bjarte Bogsnes, Is-lywydd Datblygu Rheoli Perfformiad yn Statoil, i’r Brifysgol ar 12 Hydref.

Bydd Bjarte yn rhoi anerchiad i staff a myfyrwyr â’r teitl ‘Beyond Budgeting - a management model for new business and people realities - the Statoil implementation journey.’

Cynhelir yr anerchiad am 10am ac am 4.30pm yn Ysgol Fusnes Abertawe yn y Stryd Fawr, a bydd yn manylu ar sut y newidiodd Statoil, y cwmni olew a nwy rhyngwladol o Norwy sydd â’i bencadlys yn Stavanger, Norwy, ei system berfformiad ac adroddiadau.

Mae Statoil yn gwmni petrolewm integredig ac yn gweithredu mewn tri deg chwech o wledydd. Yn ôl ei refeniw, mae Statoil wedi’i osod gan Forbes Magazine (2013) yn unfed ar ddeg ar y rhestr o gwmnïau olew a nwy mwyaf y byd ac yn chweched ar hugain ar y rhestr o gwmnïau mwyaf y byd.  Mae’r cwmni’n cyflogi 23,000 o staff.

Yn benodol: bydd anerchiad Bjarte Bogsnes yn edrych ar y canlynol:

- Y problemau gyda rheolaeth draddodiadol, yn cynnwys cyllidebu

- Egwyddorion Mwy na Chyllidebu a chwmnïau sydd ar y daith

- Model “Uchelgais i Weithredu” Statoil

 -  Ailddiffinio perfformiad - dynamig a chymharol gyda gwerthusiad cyfannol o berfformiad

 -  Rhagamcanu a dyrannu adnoddau dynamig a dim cyllidebau traddodiadol

 -  O weithredu ar sail calendr i weithredu ar sail digwyddiadau; model rheoli sy'n fwy hunan-reoleiddiol

- A phrofiadau a chyngor ynghylch ei weithredu

Cefndir ychwanegol i Olygyddion

Mae gan Bjarte Bogsnes yrfa ryngwladol hir ym maes Cyllid ac AD. Ar hyn o bryd mae'n arwain ar weithredu Mwy na Chyllidebu yn Statoil, cwmni mwyaf Sgandinafia sy’n gweithredu mewn 36 o wledydd â throsiant o $130 biliwn.  Ar Fortune 500, gosodwyd y cwmni’n ddiweddar yn 1af am Gyfrifoldeb Cymdeithasol ac yn 7fed am Arloesi.  Mae Statoil wedi’i enwi gan Transparency International yn gwmni rhestredig mwyaf tryloyw’r byd.  

Mae Bjarte yn siaradwr busnes rhyngwladol poblogaidd ac wedi ennill gwobr Arloesi’r Harvard Business Review/McKinsey Management. Ef yw awdur “Implementing Beyond Budgeting - Unlocking the Performance Potential”, lle mae’n ysgrifennu am ei brofiadau wrth weithredu’r system. Sylweddolodd Statoil nad yw arferion arwain a rheoli traddodiadol yn gweithio bellach yn y sefydliadau cymhwysedd heddiw sy’n gweithredu mewn amgylcheddau busnes sy’n fwy cymhleth, dynamig ac anrhagweladwy nag erioed.  Gweithredodd y cwmni ddewisiadau arloesol amgen i reoli traddodiadol, gan gael gwared â chyllidebau traddodiadol a rheoli ar sail calendr, o blaid prosesau mwy datganoledig sy’n fwy hyblyg a dynol.  Mae Bjarte wedi treulio hanner ei yrfa y tu allan i Norwy, yn cynnwys nifer o flynyddoedd yn y cwmni petrocemegol Ewropeaidd Borealis, yn is-lywydd dros reoli corfforaethol ac yn ddiweddarach dros adnoddau dynol.  Yn Borealis bu hefyd yn arwain menter i reoli’r cwmni heb gyllideb.  Graddiodd o Ysgol Economeg a Gweinyddu Busnes Norwy yn 1983, gan ymuno â Statoil yn yr un flwyddyn.  

Gwybodaeth Bellach

Rhagor o wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk