Cyfarwyddwr Sefydliad Heddwch Byd-eang Y Drindod Dewi Sant yn ennill Gwobr Heddwch Schengen a Gwobr Heddwch Lwcsembwrg


21.06.2022

Mae Scherto Gill, Athro Ymchwil a Chyfarwyddwr Sefydliad Byd-eang y Ddynoliaeth dros Heddwch, wedi ennill Gwobr Heddwch Sefydliad Heddwch Schengen a Lwcsembwrg.

Scherto Gill, Professor of Research and Director of Global Humanity for Peace Institute, has been awarded the Schengen Peace Foundation and Luxembourg Peace Prize.

Mae'r Athro Gill yn derbyn gwobr Heddwch Mewnol Eithriadol 2022 am "ei hymdrechion a'i mentrau amlwg i hyrwyddo heddwch" mewn seremoni a gynhelir yn yr Adeilad Schuman hanesyddol yn Lwcsembwrg ddydd Gwener, 17 Mehefin.

Scherto Gill yw Cyfarwyddwr  Menter UNESCO ar Iachâd ar y Cyd, Cyfiawnder Cymdeithasol a Lles Byd-eang  ac mae hefyd yn Uwch Gymrawd yn Sefydliad Heddwch Guerrand-Hermès, yn aelod o fwrdd Fforwm Ysbryd y Ddynoliaeth, ac mae'n Ymddiriedolwr Fforwm Codi Heddwch Byd-eang.

Mae'n aelod o fwrdd golygyddol nifer o gyfnodolion, gan gynnwys International Journal for the Study of Spirituality. Mae'n cadeirio Gweithgor Addysg Fforwm Rhyng-ffydd y G20 ac mae'n  Gymrawd Oes Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (FRSA).

Wrth dderbyn ei gwobr, meddai Scherto: "Mae'n ennill Gwobr Heddwch Lwcsembwrg 2022 yn anrhydedd enfawr. Mae’n gydnabyddiaeth o'r gwaith pwysig y mae Sefydliad Byd-eang y Ddynoliaeth dros Heddwch Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn ei wneud."

Yn ymchwilydd, mae diddordebau Scherto yn canolbwyntio ar ddeall heddwch, llesiant dynol a ffyniant byd-eang yn brosesau deinamig. Ymhlith y cysyniadau allweddol y mae'n eu datblygu gyda chydweithwyr, mae heddwch cadarnhaol, addysg sy'n canolbwyntio ar bobl, gwerthuso perthynol mewn addysg, llesiant cyfannol, deialog dwfn, gwella ar y cyd, a llywodraethu cydweithredol. Mae Scherto wedi bod wrthi'n archwilio ffyrdd o gymhwyso'r syniadau hyn mewn adeiladu heddwch, arloesi addysgol, adfywio cymunedol, a thrawsnewid cymdeithasol.

Mae Scherto wedi cyhoeddi'n helaeth ym meysydd addysg, lles a heddwch, gan gynnwys Lest We Lose Love (sydd i ddod, Gwasg Anthem) Beyond the Tyranny of Testing: Relational Evaluation in Education  (Gwasg Prifysgol Rhydychen), Ethical Education: Towards An Ecology of Human Development (Gwasg Prifysgol Caergrawnt), Happiness, Flourishing and the Good Life: A Transformative Vision for Human Well-Being (Routledge), a Understanding Peace Holistically (Peter Lang).

Am y degfed flwyddyn yn olynol, mae Sefydliad Heddwch Schengen a Fforwm Heddwch y Byd wedi dyfarnu Gwobr Heddwch Lwcsembwrg i heddychwyr a gweithredwyr heddwch eithriadol. Maer wobr yn cyd-fynd ag ymdrechion Sefydliad Heddwch Schengen, a sefydlwyd yn 2005, ac a gymeradwywyd yn 2007 gan Ei Uchelder Brenhinol Archddug Henri, ym Melin Drafod, Heddwch sy'n cefnogi’r gwaith o adeiladu heddwch.

Yn ‘Ysbryd Schengen,' cychwynnodd Sefydliad Heddwch Schengen Fforwm Heddwch y Byd, llwyfan byd-eang ar gyfer gweithredwyr heddwch a mentrau heddwch. Mae digwyddiad amlddisgyblaethol blynyddol Fforwm Heddwch y Byd yn cysylltu gweithredwyr heddwch o bob cwr o'r byd i gyfarfod, cyfnewid syniadau a gyda'i gilydd i gael rhagor o effaith.

Yn 2012, cyflwynwyd Gwobr Heddwch Lwcsembwrg am y tro cyntaf yn wobr i heddychwyr eithriadol. Yn gyntaf, cafodd enillwyr fedal efydd a oedd â darlun o Nelson Mandela. Er 2017, mae enillwyr yn derbyn cerflun o gadair deircoes gan yr artist o Columbia, Duvan Lopez, a phedwaredd goes y gadair hon wrth y bwrdd i adeiladu heddwch ydym ni.

Mae Sefydliad Heddwch Schengen a Fforwm Heddwch y Byd wedi cyflwyno Gwobr Heddwch Lwcsembwrg yn flynyddol er 2012. Dyfernir rhwng 8 a 13 o wobrau bob blwyddyn i sefydliadau ac unigolion mewn categorïau sy'n amrywio o weithredwyr heddwch i heddwch amgylcheddol.

Scherto Gill, Professor of Research and Director of Global Humanity for Peace Institute, has been awarded the Schengen Peace Foundation and Luxembourg Peace Prize.

2022 Categorïau/ Enillwyr Gwobr Heddwch Lwcsembwrg

Gweithredwyr Heddwch Eithriadol - Dr Kevin Clements ac Aminatou Haidar

Addysg Heddwch Eithriadol - Addysg Gaia

Ymdrechion Heddwch Eithriadol - Dinas Barcelona

Technoleg Heddwch Eithriadol - Frances Haugen

Heddychwr Ieuenctid Eithriadol - Nicolas Maggi Berrueta

Cymorth Heddwch Eithriadol - Dominicus Rohde

Heddwch Mewnol Eithriadol - Yr Athro Scherto Gill

Chwaraeon Eithriadol dros Heddwch - Sefydliad Barca

I gael rhagor o wybodaeth am Wobr Heddwch Lwcsembwrg, Fforwm Heddwch y Byd, neu Sefydliad Heddwch Schengen, ewch i www.LuxembourgPeacePrize.org a http://worldpeaceforum.org