Cynghrair y Guardian yn gosod y Brifysgol yn 1af yng Nghymru mewn 5 pwnc


28.09.2022

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael ei gosod yn 1af mewn 5 pwnc yn Nhabl Cynghrair Prifysgolion The Guardian 2022.

The University has been placed 1st in Wales in 5 subjects in the Guardian University League Table 2022.

Mae Grŵp y Brifysgol, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr, wedi'i leoli ar y cyd yn 74ydd yn gyffredinol allan o'r 121 sefydliad dan sylw o bob rhan o'r DU.

Mae'r Guardian yn graddio prifysgolion yn ôl naw mesur gwahanol: gan gynnwys pa mor fodlon yw myfyrwyr blwyddyn olaf â'u cyrsiau, eu haddysgu a'u hadborth, gwariant fesul myfyriwr; y gymhareb myfyriwr / staff; rhagolygon gyrfa graddedigion; pa raddau sydd eu hangen ar ymgeiswyr i gael lle; sgôr gwerth ychwanegol sy’n cymharu cymwysterau mynediad myfyrwyr â’u canlyniadau gradd terfynol.

Y pynciau sydd yn y safle cyntaf yng Nghymru yw:

  • Ffilm a Ffotograffiaeth - 4ydd yn y DU (allan o 91)
  • Dylunio Cynnyrch – 8fed yn y DU (allan o 99)
  • Dylunio graffeg - 10fed yn y DU (allan o 85)
  • Celfyddyd Gain - 11eg yn y DU (allan o 63)
  • Addysg - 14eg yn y DU (allan o 96)

Dywedodd yr Athro Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol a Chyfarwyddwr y Swyddfa Academaidd:

“Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Saint David yn dathlu’r newyddion ein bod wedi cyflawni perfformiad cadarn yn Nhabl Cynghrair Prifysgol The Guardian eleni. Mae'n dangos cryfder ein pynciau ar draws ein campysau. Mae’r canlyniadau rhagorol ar gyfer rhaglenni Coleg Celf Abertawe, ac Addysg yn dangos enw da hir-sefydlog y Brifysgol am y pynciau hyn."

Ychwanegodd Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Celf a’r Cyfryngau:

"Rydym wrth ein bodd bod tabl Cynghrair y Guardian wedi ein gosod yn gyntaf yng Nghymru ar gyfer ein darpariaeth yma yng Ngholeg Celf Abertawe. Gwyddom fod ein myfyrwyr yn derbyn addysg gelfyddydol o'r radd flaenaf yma yng Ngholeg Celf Abertawe ond mae bob amser yn wych gweld hyn yn cael ei gydnabod yn ehangach."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076