Gradd a gwobr i Aslihan Aida Abdikoğlu


08.07.2022

Mae myfyrwraig ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant yn dathlu heddiw wedi iddi raddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf ac ennill gwobr am ei gwaith caled.

Degree and an award for Aslihan Aida Abdikoğlu

Mae Aslihan Aida Abdikolu wedi graddio heddiw (dydd Gwener, 8 Gorffennaf) gyda BA mewn Anthropoleg a Datblygiad Rhyngwladol yn ogystal â derbyn ‘Gwobr yr Athro Alan MacFarlane a Sarah Harrison ar gyfer Anthropoleg’ eleni. Sefydlwyd y wobr i amlygu a chydnabod cyflawniad eithriadol ym maes Anthropoleg yn y Brifysgol.

Ar ôl cwblhau gradd gysylltiol mewn Astudiaethau Rhyngddiwylliannol a Rhyngwladol yng Ngholeg Douglas Vancouver, roedd Aslihan eisiau parhau â'i hastudiaethau dramor. Ar ôl siarad â’r Tîm Ymgysylltu Byd-eang yng Ngholeg Douglas, cafodd gyfle i astudio ymhellach yn Llanbedr Pont Steffan. Dywedodd Aslihan Aida Abdikolu:

“Roeddwn i’n gwybod fy mod eisiau parhau i ddilyn llwybr tebyg, ac roeddwn wrth fy modd o gael y cyfle i astudio anthropoleg a datblygiad rhyngwladol yn y Drindod Dewi Sant – roeddwn i’n gyffrous iawn i ddechrau gan ei fod yn cysylltu fy nau ddiddordebau academaidd.

Roeddwn wrth fy modd bod y cyrsiau hyn yn canolbwyntio'n fawr ar y rhaglen, roedd pob cwrs a gymerais yn cyfrannu at fy nhraethawd hir mewn rhyw ffurf hefyd. Byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd eisiau dysgu mewn ffordd llawer mwy personol a mwy penodol. Rwy'n meddwl ei fod yn gwrs a dull dysgu perffaith i'r rhai sydd wir eisiau plymio i'w hastudiaethau a mwynhau'r broses o weithio’n galed.

Mae'r holl gyrsiau yr wyf wedi'u cymryd a'r profiadau y mae'r brifysgol wedi'u rhoi i mi wedi cyfrannu at fy llwyddiant proffesiynol ac academaidd. Roedd yr holl brofiad yn Llanbedr Pont Steffan hefyd wedi rhoi cryn dipyn i mi yn bersonol. Roedd dysgu byw mewn lle nad oeddwn yn gwybod dim amdano cyn cwympo mewn cariad ag ef yn fy nysgu i drysori'r pethau bach a'r dyddiau araf a glawog!

Rhai o’r heriau oedd y sioc ddiwylliannol gychwynnol a brofais yn ystod y misoedd cyntaf o fyw yn Llambed ar ôl bod mewn dinasoedd mawr fel Vancouver a Budapest cyhyd. Efallai yn yr ychydig wythnosau cyntaf ei fod hyd yn oed yn unig ar adegau, ond cwympais mewn caraiad gyda Llambed cyn dod o hyd i fy ngrŵp o ffrindiau, yn ogystal â staff caredig y brifysgol.”

Ar ddiwedd ei chwrs cafodd Aslihan gyfle i weithio fel intern ymchwil yn Sazani Associates yng Nghaerfyrddin. Ychwanegodd hi:

“Diolch i Charlene o Go Wales roeddwn yn gallu bod yn intern ymchwil yn Sazani Associates yng Nghaerfyrddin. Mae’r profiad gwaith wedi bod mor llwyddiannus fel fy mod ar hyn o bryd, gydag anogaeth Sazani, yn y broses o wneud cais i ddilyn gradd meistr yn Sefydliad Ymchwil, yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd Prifysgol British Columbia (UBC).

Ar ben hynny, cynigiodd Sazani swydd o bell i mi gyda’r cwmni fel ymchwilydd. Mae hynny’n dal i deimlo fel breuddwyd ac rydw i mor ddiolchgar amdano.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael ar gampws Llambed y Brifysgol, cliciwch yma - https://www.uwtsd.ac.uk/cy/llambed/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076