Graddedigion MSc Peirianneg y Drindod Dewi Sant yn gwneud effaith yng Nghymru


21.07.2022

Dechreuodd Mike Williams, Jordan Jenkins ac Iwan Dyer eu taith brifysgol ar flwyddyn Sylfaen gan symud ymlaen i gyrsiau peirianneg israddedig ac ȏlraddedig.

Graduates Mike Williams, Jordan Jenkins and Iwan Dyer all began their journey with UWTSD on the Foundation year progressing onto undergraduate engineering courses in Mechanical and Mechanical & Manufacturing Engineering before undertaking MSc study.

Yn ystod ei gwrs meistr, sicrhaodd Mike swydd fel Cydymaith Ymchwil cyflogedig yn gweithio ar dechnoleg ailgylchu Batri Lithiwm-Ion gydag EV Recycling / Treharne Automotive Engineering. Ariennir y prosiect gan Bartneriaeth SMART Llywodraeth Cymru ac mae’r prosesau a ddatblygwyd wedi hysbysu canolfan ailgylchu batris Lithiwm-Ion gyntaf Cymru a chyfleusterau tebyg yn UDA.

Sicrhaodd Jordan swyddi fel darlithydd yn y Drindod Dewi Sant a Chydymaith Ymchwil, ac arweiniodd dîm bach a fu’n llwyddiannus wrth sicrhau cyllid clodfawr Innovate UK – Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) i gynnal astudiaeth ddichonoldeb diwydiannol i systemau gweledigaeth wedi’u galluogi gan Ddeallusrwydd Artiffisial ar gyfer canfod diffygion mewn cymhwysiad dyddodiad gludiog.

Wrth agosáu at ddiwedd ei radd meistr, llwyddodd Iwan i gael gwaith gyda chwmni oedd yn canolbwyntio ar arfau/cymwysiadau amddiffyn. Mae hon yn uchelgais hirsefydlog ac yn un o'r prif yrwyr ar gyfer ei ddiddordeb mewn peirianneg.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk