Mae'r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i greu diwylliant croeso i bobl sy'n ceisio noddfa


13.07.2022

Cynhaliodd tîm Ehangu Mynediad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyfres o ddigwyddiadau yn ystod wythnos Ffoaduriaid (20 - 26 Mehefin) 2022 ar gyfer disgyblion ysgol lleol, aelodau o'r gymuned a myfyrwyr noddfa. 

The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Widening Access team hosted a series of events during Refugee week (20th - 26th June) 2022 for local school pupils, community members and sanctuary students.

Mae Wythnos Lloches yn ŵyl ledled y DU sy'n dathlu cyfraniadau, creadigrwydd a gwydnwch ffoaduriaid a phobl sy'n chwilio am noddfa. Eleni, nododd y Brifysgol Ddiwrnod Windrush ac Wythnos Ffoaduriaid i gydnabod profiadau amrywiol mudo, a sut mae mudwyr a ffoaduriaid wedi cyfrannu'n gadarnhaol i’n cymdeithas heddiw ac yn parhau i'w gwella a'i llunio. Roedd hyn ar ffurf gweithdai siarad a chelf i ddisgyblion ysgol lleol ochr yn ochr â digwyddiadau picnic a gemau wedi'u cynllunio ar gyfer teuluoedd a chymunedau.

Yn rhan o'r ymrwymiad i ddileu'r rhwystrau i gymryd rhan mewn Addysg Uwch a wynebir gan y rhai sy'n ceisio lloches, cyflwynodd Y Drindod Dewi Sant gynllun Ysgoloriaeth Noddfa ar gyfer ceiswyr noddfa yn 2021 wedi'i anelu at bobl â statws ffoadur, dyngarol a ddiogelir neu geisiwr lloches.

Cynigir yr ysgoloriaethau hyn i gydnabod y modd yr aflonyddir ar addysg pobl sydd wedi'u dadleoli. Yn 2022 cyhoeddodd Y Drindod Dewi Sant y bydd yn cynnig 20 ysgoloriaeth i fyfyrwyr o Wcráin sydd wedi ffoi o'u gwlad i helpu'r rhai a ddadleolwyd gan ryfel i barhau â'u haddysg.

Trefnodd Ffion Spooner o dîm Ehangu Mynediad Y Drindod Dewi Sant i ddisgyblion o Flwyddyn 6 Ysgol Santes Helen yn Abertawe a Blwyddyn 12 o Ysgol Gyfun  yr Esgob Vaughan fynd i sesiynau gan Dr Amanda Roberts i gefnogi arddangosfa Dinas Noddfa Abertawe: Cartref oddi Cartref, sy'n cynnwys gwaith gan Brosiect Celf gydweithredol Dinas Noddfa Abertawe Y Drindod Dewi Sant, Celf ar gyfer y Parc.

Yn ystod y sesiynau hyn, cynlluniodd  y disgyblion a chreu cychod origami Windrush a disgyblion ym Mlwyddyn 12 yn cael ysbrydoliaeth o ddysgu rhagor am brofiadau mudwyr a ffoaduriaid a'u cyfraniadau gan Natalie Jones.  Cynhaliwyd y gweithdy hwn yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau lle cynhelir Arddangosfa Deithiol Dinas Noddfa Abertawe: Cartref oddi Cartref tan ddydd Sul, 17 Gorffennaf, 2022.

Meddai Nino, disgybl Blwyddyn 12 o Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan: "Mae wedi bod yn ddiddorol iawn dysgu am wahanol brofiadau pobl sy'n dod i fyw i’r DU a deall rhagor am y profiadau y mae pobl wedi'u cael. Gwnaeth y diwrnod yr hanes a'r wybodaeth newydd yn fyw gyda rhywbeth creadigol a gwneud y printiau".

Meddai Mrs Gwilym o'r adran gelf yn Ysgol yr Esgob Vaughan ei fod wedi bod  yn "brofiad gwych i'r disgyblion".

Meddai Miss Stevens o Ysgol Gynradd Santes Helen: "Roedd y plant wrth eu boddau ac yn dysgu llawer. Trafodon nhw eu gwybodaeth a siarad amdano pan ddaethant yn ôl i'r dosbarth. Roedd y gweithdy celf yn wych. Roedd yr arddangosfa Noddfa o ddiddordeb i’r plant ac roedden nhw wrth eu bodd yn cerdded drwyddi. Dysgodd y plant am Windrush a mwynhau gwneud cychod a'u haddurno â negeseuon arbennig. Roedd yn cyd-fynd yn dda â'n dysgu ar wythnos Ffoaduriaid."

Ddydd Sadwrn Mehefin trefnwyd 25 picnic ar gampysau  Abertawe a Birmingham yn Y Drindod Dewi Sant i hyrwyddo ac adeiladu diwylliant o groeso a lletygarwch i bobl sy'n byw'n lleol.

Cynhaliodd Sam Bowen, Rheolwr Ehangu Mynediad, bicnic dan do yn Fforwm Y Drindod Dewi Sant yn SA1. Meddai: "Nod y picnic oedd dod â phobl o wahanol gefndiroedd at ei gilydd o amgylch achos cyffredin, yn yr achos hwn, cefnogaeth i ffoaduriaid. Bydd y picnic yn ddigwyddiad blynyddol ond hefyd yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau rydyn ni’n anelu eu cynnal drwy gydol y flwyddyn ac sy'n adlewyrchu ac sy’n dathlu'r ystod amrywiol o wahanol ddiwylliannau a gwledydd y mae ffoaduriaid yn ein prifysgol a'r ddinas yn dod ohonyn nhw.

"Drwy rannu bwyd a chymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, roeddem ni’n gobeithio dod â phobl at ei gilydd i ddathlu gofal cymunedol, gofal cydfuddiannol, a'r gallu dynol i ddechrau o’r newydd, a oedd yn arbennig o bwysig eleni gan mai 'Iacháu' oedd thema wythnos Ffoaduriaid".  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk