Mae'r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i greu diwylliant croeso i bobl sy'n ceisio noddfa


13.07.2022

Cynhaliodd tîm Ehangu Mynediad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyfres o ddigwyddiadau yn ystod wythnos Ffoaduriaid (20 - 26 Mehefin) 2022 ar gyfer disgyblion ysgol lleol, aelodau o'r gymuned a myfyrwyr noddfa. 

 

The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Widening Access team hosted a series of events during Refugee week (20th - 26th June) 2022 for local school pupils, community members and sanctuary students.

Mae Wythnos Lloches yn ŵyl ledled y DU sy'n dathlu cyfraniadau, creadigrwydd a gwydnwch ffoaduriaid a phobl sy'n chwilio am noddfa. Eleni, nododd y Brifysgol Ddiwrnod Windrush ac Wythnos Ffoaduriaid i gydnabod profiadau amrywiol mudo, a sut mae mudwyr a ffoaduriaid wedi cyfrannu'n gadarnhaol i’n cymdeithas heddiw ac yn parhau i'w gwella a'i llunio. Roedd hyn ar ffurf gweithdai siarad a chelf i ddisgyblion ysgol lleol ochr yn ochr â digwyddiadau picnic a gemau wedi'u cynllunio ar gyfer teuluoedd a chymunedau.

Yn rhan o'r ymrwymiad i ddileu'r rhwystrau i gymryd rhan mewn Addysg Uwch a wynebir gan y rhai sy'n ceisio lloches, cyflwynodd Y Drindod Dewi Sant gynllun Ysgoloriaeth Noddfa ar gyfer ceiswyr noddfa yn 2021 wedi'i anelu at bobl â statws ffoadur, dyngarol a ddiogelir neu geisiwr lloches.

Cynigir yr ysgoloriaethau hyn i gydnabod y modd yr aflonyddir ar addysg pobl sydd wedi'u dadleoli. Yn 2022 cyhoeddodd Y Drindod Dewi Sant y bydd yn cynnig 20 ysgoloriaeth i fyfyrwyr o Wcráin sydd wedi ffoi o'u gwlad i helpu'r rhai a ddadleolwyd gan ryfel i barhau â'u haddysg.

Trefnodd Ffion Spooner o dîm Ehangu Mynediad Y Drindod Dewi Sant i ddisgyblion o Flwyddyn 6 Ysgol Santes Helen yn Abertawe a Blwyddyn 12 o Ysgol Gyfun  yr Esgob Vaughan fynd i sesiynau gan Dr Amanda Roberts i gefnogi arddangosfa Dinas Noddfa Abertawe: Cartref oddi Cartref, sy'n cynnwys gwaith gan Brosiect Celf gydweithredol Dinas Noddfa Abertawe Y Drindod Dewi Sant, Celf ar gyfer y Parc.

Yn ystod y sesiynau hyn, cynlluniodd  y disgyblion a chreu cychod origami Windrush a disgyblion ym Mlwyddyn 12 yn cael ysbrydoliaeth o ddysgu rhagor am brofiadau mudwyr a ffoaduriaid a'u cyfraniadau gan Natalie Jones.  Cynhaliwyd y gweithdy hwn yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau lle cynhelir Arddangosfa Deithiol Dinas Noddfa Abertawe: Cartref oddi Cartref tan ddydd Sul, 17 Gorffennaf, 2022.

Meddai Nino, disgybl Blwyddyn 12 o Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan: "Mae wedi bod yn ddiddorol iawn dysgu am wahanol brofiadau pobl sy'n dod i fyw i’r DU a deall rhagor am y profiadau y mae pobl wedi'u cael. Gwnaeth y diwrnod yr hanes a'r wybodaeth newydd yn fyw gyda rhywbeth creadigol a gwneud y printiau".

Meddai Mrs Gwilym o'r adran gelf yn Ysgol yr Esgob Vaughan ei fod wedi bod  yn "brofiad gwych i'r disgyblion".

Meddai Miss Stevens o Ysgol Gynradd Santes Helen: "Roedd y plant wrth eu boddau ac yn dysgu llawer. Trafodon nhw eu gwybodaeth a siarad amdano pan ddaethant yn ôl i'r dosbarth. Roedd y gweithdy celf yn wych. Roedd yr arddangosfa Noddfa o ddiddordeb i’r plant ac roedden nhw wrth eu bodd yn cerdded drwyddi. Dysgodd y plant am Windrush a mwynhau gwneud cychod a'u haddurno â negeseuon arbennig. Roedd yn cyd-fynd yn dda â'n dysgu ar wythnos Ffoaduriaid."

Ddydd Sadwrn Mehefin trefnwyd 25 picnic ar gampysau  Abertawe a Birmingham yn Y Drindod Dewi Sant i hyrwyddo ac adeiladu diwylliant o groeso a lletygarwch i bobl sy'n byw'n lleol.

Cynhaliodd Sam Bowen, Rheolwr Ehangu Mynediad, bicnic dan do yn Fforwm Y Drindod Dewi Sant yn SA1. Meddai: "Nod y picnic oedd dod â phobl o wahanol gefndiroedd at ei gilydd o amgylch achos cyffredin, yn yr achos hwn, cefnogaeth i ffoaduriaid. Bydd y picnic yn ddigwyddiad blynyddol ond hefyd yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau rydyn ni’n anelu eu cynnal drwy gydol y flwyddyn ac sy'n adlewyrchu ac sy’n dathlu'r ystod amrywiol o wahanol ddiwylliannau a gwledydd y mae ffoaduriaid yn ein prifysgol a'r ddinas yn dod ohonyn nhw.

"Drwy rannu bwyd a chymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, roeddem ni’n gobeithio dod â phobl at ei gilydd i ddathlu gofal cymunedol, gofal cydfuddiannol, a'r gallu dynol i ddechrau o’r newydd, a oedd yn arbennig o bwysig eleni gan mai 'Iacháu' oedd thema wythnos Ffoaduriaid".  

The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Widening Access team hosted a series of events during Refugee week (20th - 26th June) 2022 for local school pupils, community members and sanctuary students.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk