Menywod Cymru yn Tsieina: 200 mlynedd o gysylltiad anhygoel â Tsieina


01.03.2022

Gan nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a deucanmlwyddiant addysg uwch yng Nghymru, mae Athrofa Confucius Y Drindod Dewi Sant yn falch o gynnal cyflwyniad ac arddangosfa Menywod Cymru yn Tsieina

Marking International Women’s Day, the 200th anniversary of higher education in Wales, and the 15th Anniversary of the the UWTSD Confucius Institute, we are proud to host the Welsh Women in China talk and exhibition.

Gan ganolbwyntio ar fywydau pum menyw dros ddwy ganrif, rydym yn archwilio rhai o'r straeon llai adnabyddus am fenywod a ddangosodd ehofndra yn wyneb rhwystrau iaith a diwylliant ac a deithiodd i Tsieina neu a fu'n byw yn y wlad.  Gadawodd y menywod hyn effaith ac atgofion parhaol yn y lleoedd yr ymwelsant â nhw. Roedd rhai ohonynt, yn wragedd cenhadon, yn ymwneud â hyrwyddo iechyd menywod Tsieina. Roedd eraill yn deithwyr annibynnol a rhaid rhyfeddu at eu gweithredoedd o ddewrder a dygnwch.

Adroddir eu straeon gan yr awdur a'r hanesydd am Tsieina Ena Niedergang, awdur Wales China: 250 Years of History.  Mae'r holl fenywod sy'n ymddangos yn y cyflwyniad a'r arddangosfa naill ai'n dod o Gymru neu â chysylltiad cryf â Chymru. Gladys Aylward yw'r ffigwr mwyaf adnabyddus a daeth yn enwog drwy ffilm 1958: Inn of the Sixth Happiness gydag Ingrid Bergman yn y brif rôl, a ffilmiwyd ar leoliad yng ngogledd Cymru. Llai hysbys yw cysylltiad  Gladys ag Abertawe lle bu'n byw ac yn gweithio am dair blynedd.

Mae Betsi Cadwaladr o ogledd Cymru yn enwog am ei gyrfa nyrsio gyda Florence Nightingale yn ystod rhyfel y Crimea. Fodd bynnag, teithiodd hefyd i Tsieina a chael gwrandawiad annisgwyl gyda'r Ymerawdwr rywbryd ar ôl 1830.

Margaret John, a anwyd ym Madagascar i rieni cenhadol a oedd yn dod o Fachynlleth, oedd gwraig y cenhadwr o Abertawe Dr Griffith John a dreuliodd hanner can mlynedd yn gweithio yn Wuhan a Thalaith Hubei rhwng 1861 a 1911. Enwyd Ysbyty Margaret yn Wuhan ar ei hôl.

Roedd Jane Williams o Lanelli yn genhades feddygol a fu’n gweithio yn Nhalaith Yunnan yn y 1930au.

Gan fynd â ni i'r 21ain Ganrif, yn 2012 trefnodd un o drigolion Sir Gaerfyrddin, Megan Knoyle Lewis y prosiect ‘Y Ras Geffylau Hir' o Shanhaiguan – pen môr Mur Mawr Tsieina dros y tir, i Ben Pyrod ar Benrhyn Gŵyr yn Abertawe, sef pellter o 5,265 o filltiroedd.

Cynhelir digwyddiad lansio’r arddangosfa ar gampws Ysgol Fusnes Abertawe Y Drindod Dewi Sant am 18:00 ar 8 Mawrth 2022, yng Nghanolfan Busnes a Diwylliant Tsieineaidd Athrofa Confucius. Bydd Ena Niedergang yn rhoi hanes y menywod hyn ac yn cyflwyno'r arddangosfa sy'n cynnwys  dillad Tsieineaidd traddodiadol Gladys Aylward.

Mae'r arddangosfa yn symud i gampws Llambed y Drindod Dewi Sant o 18 Mawrth ymlaen i Ystafell Ddarllen AC yn llyfrgell y campws pan fydd Ena Niedergang yn ail-wneud y sgwrs a sesiwn holi ac ateb.  Bydd yr arddangosfa yn parhau yn Llambed am bythefnos. Yn ogystal, drwy garedigrwydd Llyfrgell ac Archif Roderic Bowen, arddangosir rhai deunyddiau o Lysgenhadaeth Macartney 1793 i Tsieina hefyd.

Am fwy o wybodaeth gweler https://www.uwtsd.ac.uk/confucius-institute/events/

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â k.krajewska@pcydds.ac.uk 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076