Myfyrwyr Coleg Celf Abertawe yn arddangos gwaith yn sioe ddylunio hwyaf y DU


07.07.2022

Mae myfyrwyr o gyrsiau mewn Darlunio, Dylunio Graffig a Dylunio Cynnyrch a Dodrefn yng Ngholeg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arddangos yn un o arddangosfeydd mawr y diwydiant, New Designers, yn Llundain yr wythnos hon.

Cynhelir yr arddangosfa tan 9 Gorffennaf yn y Ganolfan Dylunio Busnes, Islington, N10QH, ac mae arddangosfeydd myfyrwyr Coleg Celf Abertawe i'w gweld ar y stondinau canlynol: 

VC67 - Dylunio Graffig

FP72 - Dylunio Cynnyrch a Dodrefn

VC51 - Darlunio

Mae'r arddangosfa gyfredol yn Rhan 2 o ddigwyddiad pythefnos, ac mae'n dilyn ymlaen o'r wythnos ddiwethaf lle mae myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant o gyrsiau mewn Patrwm Arwyneb a Thecstilau, Crefftau Dylunio a Gwydr yn arddangos yn New Designers Rhan 1.  

Meddai Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Coleg Celf Abertawe: "Rydym yn falch iawn o allu arddangos talentau ein graddedigion mewn Dylunwyr Newydd yn Llundain eleni. Maent yn unigolion hynod greadigol sy'n rhagori yn eu disgyblaethau ac edrychwn ymlaen at arddangos y doniau hyn."

Mae gwaith gan yr holl fyfyrwyr sy'n mynychu'r digwyddiad i'w weld ar wefan Yr Arddangosfa Haf, lle  gellir gweld eu portffolios gradd terfynol a'u prosiectau drwy gydol yr haf.

Ynglŷn â New Designers:

Yn llawn meddwl aflonyddgar, syniadau uchelgeisiol a dulliau newydd, mae New Designers yn cyflwyno gwaith 2,500 o ddoniau dylunio graddedigion a ddewiswyd â llaw o bob cwr o'r DU.

New Designers yw'r arddangosfa ddylunio hwyaf ac arweiniol yn y wlad ac mae'n parhau i fod yn  benderfynol o hyrwyddo a chefnogi sector dylunio llawr gwlad y DU.

Eleni yw ei phen-blwydd yn 37 oed a bydd yn dwyn ynghyd 200 o gyrsiau dylunio prifysgol blaenllaw a fydd yn arddangos myfyrwyr dylunio gorau'r wlad.

Mae New Designers yn cysylltu graddedigion â'r diwydiant ar gyfer cyfnewid creadigol, cydweithio a recriwtio. Gan archwilio pob cornel o ddylunio, mae'n ganolbwynt i'r don nesaf o ddylunwyr gwrdd â chyflogwyr y diwydiant, prynwyr, y cyfryngau, rhagfynegyddion tueddiadau a'r cyhoedd sy'n awchu am ddyluniadau.

Wedi'i sefydlu yn 1853, mae Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn un o brif ddarparwyr cyrsiau sy'n gysylltiedig â'r Celfyddydau yng Nghymru a'r DU, yn 3ydd yn y DU ar gyfer Dylunio a Chrefft, 5ed yn y DU ar gyfer Celf, a 9fed yn y DU ar gyfer Ffasiwn a Thecstilau.

Gwybodaeth Bellach

Ella Staden

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau

Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

E-bost | Email : ella.staden@uwtsd.ac.uk

Ffôn | Phone : 07384467078