Un o raddedigion Dylunio Graffig y Drindod Dewi Sant ar y llwybr i lwyddiant


12.07.2022

Fe wnaeth Harry Wilson, un o raddedigion Dylunio Graffig y Drindod Dewi Sant, gofrestru yn y Brifysgol yn 23 oed,  ar ôl treulio 4 blynedd yn gweithio yn y sector Iechyd Meddwl.

UWTSD Graphic graduate Design Harry Wilson is on path to success

Dywedodd ei fod wedi eisiau mynd i'r brifysgol erioed ond nad oedd yn credu ei fod yn ddigon da – "felly, ces i swydd a chynilo ar gyfer fy MacBook Pro cyntaf ac adeiladu portffolio o waith yn barod i wneud cais am y cwrs.”

Heddiw, mae’n graddio mewn seremoni yn Arena newydd Abertawe, ac ef yw’r cyntaf o’i deulu agos i wneud hynny. Mae’n rhoi clod i’r Brifysgol am ei arwain tuag at lwybr gyrfa llwyddiannus.

Meddai: “Rydw i wastad wedi bod wrth fy modd gyda chelf. Byddwn yn cymryd oriau i orffen fy narluniau a byddai hynny'n gwneud i mi deimlo’n rhwystredig, felly dyna wnaeth fy nenu at ddylunio graffig, diwydiant cyflym lle gallwn integreiddio darlunio pe bawn i eisiau.

“Fy nodau wrth ymgymryd â'r cwrs hwn oedd bod y cyntaf yn fy nheulu i gael gradd ac i wneud fy Mam a'm diweddar ewythr Bill yn falch.

“Uchafbwyntiau'r cwrs oedd gweithio gyda'r darlithwyr gan ddysgu rhywbeth newydd bob tro y byddem yn siarad. Roeddwn i wrth fy modd â'r ail flwyddyn yn arbennig heb bwysau'r drydedd flwyddyn, roeddwn i'n gallu archwilio fy holl syniadau a pheidio â dal yn ôl. 

“Byddwn yn argymell y cwrs hwn. Waeth beth fo'ch gallu neu'ch arddull, bydd y darlithwyr yn eich tywys i fod y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun heb roi unrhyw bwysau arnoch chi i newid neu ddilyn y drefn.

“Fy nghynlluniau yw parhau i adeiladu portffolio amlbwrpas sy'n denu'r cyflogwyr cywir a dal ati i roi fy enw allan yno nes bod y bydysawd yn ateb fy ngweddïau.” 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk