Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Cystadleuaeth E-gemau i Ysgolion


13.06.2022

Cynhaliodd Cymdeithas E-chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei Chystadleuaeth E-gemau gyntaf i ysgolion yn Ardal Arloesi’r Brifysgol ar y Glannau yn Abertawe ar 25 Mai.

The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Esports society hosted its first EGaming School Competition at the University’s Waterfront Innovation Quarter on May 25.

Mae E-chwaraeon neu (chwaraeon electronig) yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio chwarae gemau fideo cystadleuol pan fydd timau’n chwarae’n erbyn ei gilydd ar gonsolau.  Mae modd gwylio neu chwarae’r gemau mewn digwyddiad ffisegol byw neu dros y rhyngrwyd drwy blatfformau ffrydio sy’n darlledu’r gemau mewn amser real.

Cystadlodd wyth tîm o 3 myfyriwr o Ysgol Cefn Saeson yng Nghastell-nedd yn erbyn ei gilydd ar Rocket League yn ystod y digwyddiad a gynhaliwyd yn yr Adran Cyfrifiadura Cymhwysol gan y darlithydd Richard Morgan gyda help gan Swyddog Ymgysylltu Dinesig y Drindod Dewi Sant, Gareth Thomas (INSPIRE) a Rhodri Noakes (Ehangu Mynediad).

Trefnwyd y digwyddiad yn yr un ffordd â chystadleuaeth e-chwaraeon safonol gyda thimau’n chwarae benben â’i gilydd ar nifer o sgriniau, a sgriniau mwy o faint ac ardaloedd gwylio i’r gwylwyr, yn union fel chwaraeon traddodiadol.

Ymunodd sylwebydd proffesiynol o Esports Wales â’r timau i roi sylwebaeth ar y gemau cynderfynol a gemau’r rownd derfynol.   Dyfarnwyd y wobr gyntaf i dîm JEM a gurodd Team Tamping Toots mewn gêm agos gyda phawb yn gwylio’n gyffrous.  

Meddai Layla Bowen, athrawes yn Ysgol Cefn Saeson:  “Rydym ni i gyd mor ddiolchgar am y gwaith caled mae’r Drindod Dewi Sant wedi’i roi mewn i’r digwyddiad hwn.  Mae wedi bod yn gymaint o hwyl ac yn llwyddiant ysgubol.  Gobeithio bydd mwy o ysgolion yn ymuno â ni’r flwyddyn nesaf i gael cystadleuaeth fwy o faint.”

Roedd Gareth Thomas, Swyddog Ymgysylltu Dinesig, yn awyddus i bwysleisio bod y gystadleuaeth yn ymdrech ar y cyd.

Meddai: “Allen ni ddim fod wedi gwneud hyn heb ymdrechion y darlithydd Cyfrifiadura Richard Morgan a Chymdeithas E-gemau’r Brifysgol a weithiai tu hwnt i’r disgwyl i gychwyn hwn; neu’r cyllid a’r gefnogaeth a ddaeth gan dîm Ehangu Mynediad y Brifysgol.  Mae hon yn enghraifft wych o’r hyn y gellir ei gyflawni pan fydd pobl ar draws y Brifysgol yn dod at ei gilydd i gefnogi achos da.”

Meddai Neve Evans, myfyriwr yng Nghymdeithas E-chwaraeon y Drindod Dewi Sant a rheolwr marchnata gydag Esports Wales: “Roedd y twrnamaint E-chwaraeon yn ffantastig, a chafodd pawb lawer o hwyl.  Dangosodd beth yw E-chwaraeon a daeth â chynifer o bobl at ei gilydd i gael hwyl ac i feithrin cysylltiadau am ddigwyddiadau’r dyfodol.”Ychwanegodd Sam Bowen, Rheolwr Ehangu Mynediad y Drindod Dewi Sant:  “Roedd hi’n wych gweld yr holl ddisgyblion yn ymwneud mor dda â’r darlithwyr a’r myfyrwyr, ond yn arbennig o gyffrous i weld disgyblion benywaidd yn mynd i ffwrdd â diddordeb, gan fod E-chwaraeon yn darparu cyfleoedd sy’n dod dan ymbarél STEM.”  (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg)  

Mae’r gystadleuaeth yn parhau gydol mis Mehefin gyda 4 ysgol leol arall yn cymryd rhan.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk