Academi Chwaraeon y Drindod Dewi Sant yn croesawu Academi Rygbi’r Sgarlets i gampws Caerfyrddin cyn y tymor newydd


22.09.2023

Dros yr haf, mae Academi Chwaraeon PCYDDS wedi croesawu Academi Rygbi’r Sgarlets a’r sgwadiau Gradd Oedran Rhanbarthol ar gampws Caerfyrddin y brifysgol wrth iddynt baratoi ar gyfer y tymor newydd.

UWTSD Academy of Sport hosts Scarlets Rugby Academy ahead of new season

Mae’r rhanbarth sydd wedi’i leoli yn Llanelli wedi bod yn defnyddio cyfleusterau’r Brifysgol yn ystod eu hyfforddiant cyn y tymor newydd i sefydlu ymhellach y cysylltiad rhwng y tîm rhanbarthol a’r Brifysgol. Fel rhan o'r cysylltiad gyda'r Sgarlets, roedd carfan ieuenctid Tarian Dewar Sir Gaerfyrddin ar y campws yn ystod yr haf i gymryd rhan mewn sesiynau arbennig er mwyn gwella cryfder a chyflyru a sgiliau. Bu pum tîm rhanbarth Tarian Dewar y Sgarlets (Mynydd Mawr a Dinefwr, Llanelli, Ceredigion, Caerfyrddin, Sir Benfro) hefyd mewn gwersyll haf yng Nghaerfyrddin, a ddaeth i ben gyda phrynhawn o gemau lle'r oedd chwaraewyr prif dîm yno i wylio wrth iddynt ddychwelyd o’u gwersyll hyfforddiant eu hunain yng Ngheredigion.

Yn dilyn haf prysur o rygbi yn y Drindod Dewi Sant, dywedodd Scott Sneddon, Prif Hyfforddwr Academi’r Sgarlets:
“Roedd yn wych gweithio ochr yn ochr â staff PCYDDS ar gyfer rhaglen yr haf. Roedd y cyfleusterau’n rhagorol ac roedd y gallu i fownsio rhwng ein sgiliau a’n gwaith campfa yn y sied a gweld llawer o bobl ifanc dawnus ar y llwybr yn defnyddio’r cyfleusterau hyn yn wych. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddilyn taith y bechgyn talentog hyn gyda'r brifysgol yn chwarae rhan fawr yn hynny.”

UWTSD Academy of Sport hosts Scarlets Rugby Academy ahead of new season

Yn ogystal â’r Sgarlets, defnyddiodd ysgolion a chlybiau lleol gyfleusterau’r Brifysgol gan gynnwys timau rygbi merched a bechgyn Coleg Llanymddyfri. Buont yn ymweld â’r campws ar gyfer gwersyll hyfforddi preswyl pedwar diwrnod estynedig a oedd yn cynnwys dadansoddiad manwl, hyfforddiant rygbi, amserlen cryfder a chyflyru heriol ac ymarferion adeiladu tîm ar draeth Llansteffan. Bu Academi Rygbi Ysgol Dyffryn Aman hefyd yn ymweld â Champws Caerfyrddin fel rhan o’u paratoadau cyn y tymor wrth iddynt edrych ymlaen at eu tymor cyntaf yng Nghynghrair Colegau ac Ysgolion Cymru. Dan arweiniad Pennaeth Academi Rygbi Ysgol Dyffryn Aman, Tom Hancock, a Phennaeth Rygbi PCYDDS, Gareth Potter, treuliodd y bobl ifanc ddiwrnod yn defnyddio cyfleusterau’r Brifysgol gyda ffocws cryf ar sgiliau a pharatoi tîm.

Ychwanegodd Pennaeth Rygbi'r brifysgol, Gareth Potter:

“Rydym wrth ein bodd gyda’r berthynas rydym yn ei sefydlu gyda’r clybiau ac ysgolion o fewn y Rhanbarth. Mae’n rhoi cyfle ar yr un pryd i’r chwaraewyr ifanc weld beth sydd gan y Brifysgol i’w gynnig o ran ei chyrsiau, ei chyfleusterau a’i rhaglen rygbi wrth fwynhau a chymryd rhan yn rhaglenni rygbi eu timau eu hunain.

"Braf oedd cael croesawu a gweld y gwahanol dimau sy’n gysylltiedig â’r Sgarlets yn defnyddio ein cyfleusterau dros yr Haf. Roedd Dwayne Peel, Prif Hyfforddwr y Sgarlets, wrth ei fodd gyda’r gwersyll haf a gynhaliwyd gan y Brifysgol a welodd hyfforddwyr y rhanbarth, URC a staff y Brifysgol yn cydweithio â’r grŵp hynod gyffrous hwn o chwaraewyr lleol. Edrychwn ymlaen yn awr at ddatblygu’r berthynas wych hon ymhellach.”

I ddarganfod mwy am y cyfleoedd yn Academi Chwaraeon PCYDDS, ewch i’n gwefan:

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/chwaraeon/academi-chwaraeon/ 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076