Coleg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Arddangosfa Cydweithio Print Rhyngwladol


01.03.2023

Mae Adran Gwneud Printiadau Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Arddangosfa Diptych, prosiect cydweithredol rhyngwladol rhwng Sarah Hopkins, Gwneuthurwr Printiadau o Abertawe ac Atif Khan o Bacistan.

The Printmaking Department at UWTSD’s Swansea College of Art is hosting the Diptych Exhibition, an international collaboration project between Printmakers Sarah Hopkins from Swansea and Atif Khan from Pakistan.

Mae’r cydweithio wedi bod ar ffurf casgliad o 16  brintiau diptych sydd â nifer cyfyngedig o argraffiadau. Trwy gydol 2022, gweithiodd Sarah ac Atif yn annibynnol ar gyfres o brintiau a’u cyfnewid nhw drwy negesydd er mwyn i’r naill gwblhau gwaith y llall.

Meddai Sarah: “Roedd meddwl am weithio ar ben ein delweddau ein gilydd yn teimlo braidd yn frawychus, ond cafodd y ddau ohonom gymaint o fwynhad o’r broses ac roedd rhai o’r canlyniadau’r ddigon annisgwyl. Mae pob print gorffenedig yn adrodd ei stori ei hun ac yn gyfuniad unigryw o eirfa weledol gan gyfeirio at ein diwylliannau a’n treftadaeth ein hunain.”

Ychwanegodd: “Bu’n fraint ymweld ag Atif ym Mhacistan ynghynt y flwyddyn hon, ac i fynychu digwyddiad agoriadol Diptych yn oriel O Art Space, Lahore. Hefyd, bu’n hyfryd ei groesawu i Abertawe ar gyfer lansiad yr un arddangosfa yn Stiwdio Griffith.”

Caiff y prosiect, a ddyluniwyd gan Sarah, ei gefnogi gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Yr Arddangosfa gydweithredol yw’r cyntaf o brosiect dwy ran y mae’r Drindod Dewi Sant yn gyffrous i fod yn ran ohono.

Bydd y cam nesaf yn cynnwys prosiect ar y cyd rhwng myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant a myfyrwyr gwneud printiadau ym Mhacistan.

Mae Arddangosfa Diptych ar agor yn ystod yr wythnos, 9am - 5pm tan ddydd Gwener 3ydd Mawrth yn Stiwdio Griffith, Campws Dinefwr, Y Drindod Dewi Sant.

Nodyn i'r Golygydd

Mae’r adran Gwneud Printiadau yng Ngholeg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, yn dîm o 4 person sy’n darparu gweithdai a chymorth mewn amrywiaeth eang o brosesau print y cynnwys Argraffwaith, Risograff, Printio sgrin, Intaglio a Cherfwedd. Mae’r adran gwneud printiadau yn hygyrch i bawb sy’n astudio yng Ngholeg Celf Abertawe, ac rydym yn annog syniadau mawr ac arbrofi trwy wneud printiadau.

Ceir gwybodaeth am y Prosiect yn: www.sarah-hopkins.co.uk

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Executive Press and Media Relations Officer / Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Corporate Communications and PR / Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mobile: 07384 467071