Cynghrair y Guardian yn gosod y Brifysgol yn 1af yng Nghymru mewn 7 pwnc


09.09.2023

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael ei gosod yn 1af mewn 7 pwnc yn Nhabl Cynghrair Prifysgolion The Guardian 2024.

Image of students throwing mortar boards during graduation

Myfyrwyr a staff Ffilm a'r Cyfryngau yn dathlu graddio yn 2023.

Mae'r Guardian yn graddio prifysgolion yn ôl naw mesur gwahanol: gan gynnwys pa mor fodlon yw myfyrwyr blwyddyn olaf â'u cyrsiau, eu haddysgu a'u hadborth, gwariant fesul myfyriwr; y gymhareb myfyriwr / staff; rhagolygon gyrfa graddedigion; pa raddau sydd eu hangen ar ymgeiswyr i gael lle; sgôr gwerth ychwanegol sy’n cymharu cymwysterau mynediad myfyrwyr â’u canlyniadau gradd terfynol.

Y pynciau sydd yn y safle cyntaf yng Nghymru yw:

  • Addysg: 1aft yng Nghymru a 4ydd yn y DU
  • Ffasiwn a Thecstilau: 1af yng Nghymru a 3ydd yn y DU
  • Cynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth: 1af yng Nghymru a 4ydd yn y DU
  • Celfyddyd Gain: 1af yng Nghymru a 21ain  yn y DU
  • Dylunio Graffeg: 1af yng Nghymru a 11fed yn y DU
  • Peirianneg Fecanyddol: 1aft yng Nghymru a 11fed yn y DU
  • Gwyddor Chwaraeon: 1af yng Nghymru a 20fed yn y DU

 

Dywedodd yr Athro Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Profiad Academaidd y Brifysgol:

“Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Saint David yn falch bod cymaint o’n disgyblaethau wedi cyflawni perfformiad cadarn yn Nhabl Cynghrair Prifysgol The Guardian eleni. Mae'n dangos cryfder ein pynciau ar draws ein campysau. Mae’r canlyniadau rhagorol ar gyfer Celf a Dylunio, sy’n cynnwys Coleg Celf Abertawe a Choleg Sir Gâr, ynghyd â rhaglenni Addysg yn Abertawe a Chaerfyrddin, yn dangos enw da hir-sefydlog y Brifysgol am y pynciau hyn."