Myfyrwyr Twristiaeth a Digwyddiadau’r Drindod Dewi Sant yn cynnal Diwrnod Cyfleoedd Diwydiant


01.02.2023

Cynhaliodd myfyrwyr Twristiaeth a Digwyddiadau’r Drindod Dewi Sant Ddiwrnod Cyfleoedd Diwydiant yng Nghanolfan Dylan Thomas Abertawe ar 23 Ionawr.

UWTSD Tourism and Events students hosted an Industry Opportunities Day at Swansea’s Dylan Thomas Centre on January 23.

Mae hanes hir Y Drindod Dewi Sant ym maes Addysg Uwch yng Nghymru yn cynnwys ysgol Lletygarwch a Thwristiaeth sydd wedi hen ennill ei phlwyf, gan ddod â gwell cyfleoedd i bobl Cymru. Â chysylltiadau cryf â busnesau a phartneriaethau diwydiant sy’n codi myfyrwyr a chymunedau, mae’r Brifysgol yn cyd-ddylunio ei chyrsiau i drwytho myfyrwyr yn y priodoleddau sy’n ddymunol i gyflogwyr.

Ysbrydolodd y siaradwyr ardderchog y myfyrwyr, gan rannu ystod o gyfleoedd o ran lleoliadau, digwyddiadau a phrosiectau newydd. Dyluniwyd y rhain yn benodol i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau diwydiant proffesiynol, ar y cyd â’u sgiliau academaidd.

Rhannodd Aggie Grover, un o gyn-fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant ac Arbenigwr Caffael Talent yn TUI ei thaith gyrfa a hefyd y cyfleoedd Teithio a Thwristiaeth a’r cyfleoedd lleoliad sydd ar gael i fyfyrwyr ar draws gweithrediadau TUI yn fyd-eang ac yn lleol.

Cyflwynodd Ricky Davies a Scott Jordan o MITOURS™  y myfyrwyr i’r cyfleoedd sydd ar gael yn rhan o’u tîm Digwyddiadau. Bydd hyn yn rhoi cyfleoedd prosiectau ymchwil i fyfyrwyr yn ogystal â lleoliadau lle byddant yn rhan o reoli teithiau a gwyliau chwaraeon yn y DU a thramor.

Tynnodd Zoe Antrobus o 4TheRegion sylw at y cyfleoedd i gefnogi’r ystod o ddigwyddiadau a phrosiectau a drefnwyd gan y bartneriaeth, gan gynnwys helpu i gynllunio, trefnu, marchnata, a rhedeg Canolfan Canol Dinas Abertawe yn Arena Abertawe. 

Roedd y diwrnod hefyd yn gyfle ardderchog i rannu’r digwyddiadau newydd ac amrywiol, cyfleoedd gwirfoddoli, interniaeth, a chyfleoedd prosiect â thâl ar gyfer myfyrwyr ar draws campysau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rhoddodd Kelly Williams, Pennaeth Gweithredol ar gyfer campysau’r Drindod Dewi Sant, a Rheolwr Datblygiad Busnes Y Drindod Dewi Sant Chloe Parsons gipolwg arbennig i fyfyrwyr ar yr amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gynhelir ar draws campysau, gan gynnwys Canolfan Gynadledda Halliwell y Brifysgol. Cyflwynasant y myfyrwyr hefyd i ddigwyddiadau â thâl a phrofiadau lletygarwch a chyfleoedd cynllunio prosiectau.

Rhannodd Nicola Powell o Dîm Ymgysylltu Dinesig Y Drindod Dewi Sant ac INSPIRE rai o’r cyfleoedd i fyfyrwyr ddod yn rhan o ddigwyddiadau cymunedol a dinesig a gwyliau a gefnogir gan gampysau’r Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, Caerfyrddin, Caerdydd ac Abertawe.

Meddai Jacqui Jones, Rheolwr Rhaglen ar gyfer rhaglenni Digwyddiadau Rhyngwladol, Twristiaeth a Rheolaeth Cyrchfannau Hamdden yn Y Drindod Dewi Sant: “Roedd hwn yn ddiwrnod ysbrydoledig i fyfyrwyr gan eu cyflwyno i rai o’r cyfleoedd sydd ar gael y semester hwn. Mae hon yn adeg gyffrous i fyfyrwyr Twristiaeth a Digwyddiadau yn Y Drindod Dewi Sant wrth iddynt ddatblygu’r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer lleoliadau, prosiectau diwydiant, trefnu digwyddiadau a gwirfoddoli. Maen nhw hefyd yn edrych ymlaen at ddwy daith ryngwladol i’r Swistir ac Aspen, Colorado.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Executive Press and Media Relations Officer / Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Corporate Communications and PR / Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mobile: 07384 467071