Pam Astudio yn YDDS?Buddsoddwch yn eich Dyfodol

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed, Abertawe – ynghyd â champws yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yn Nghaerdydd a Birmingham.

Mae pob un yn cynnig gwahanol fath o brofiad myfyriwr ond mae ganddynt oll awyrgylch cymuned gyfeillgar.

Sgwrsio gyda'n myfyrywr

Amrywiaeth Cyrsiau

300+ o gyrsiau dros 5 cyfadran.

Profiad Academaidd Ardderchog

Daeth YDDS yn y 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran ansawdd addysgu
The Times and The Sunday Times Good University Guide 2020

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 5ed yn y DU am fodlonrwydd ar yr adborth.
Guardian League Table 2020

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn y 5 prifysgol gorau am foddhad myfyrwyr o ran ansawdd addysgu.
The Times and The Sunday Times Good University Guide 2019

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 8fed yn y DU am Brifysgol y Flwyddyn.
Whatuni Student Choice Awards 2019

Cyrsiau a Darlithwyr Rhagorol

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am gyrsiau a darlithwyr.
Whatuni Student Choice Awards 2019

Cafodd YDDS wobr Arian ym mis Mehefin 2019
Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA) 2019

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr. 
Complete University Guide 2020

Dosbarthiadau Bach Eu Maint

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU am diwtora mewn grŵpiau bach, a gydradd 4ydd am berthnasoedd personol da gyda staff addysgu.
Times Higher Education Student Experience Survey 2018

Prifysgol Wirioneddol Cefnogol

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 6ed yn y DU am gymorth myfyrwyr.
Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2018

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 8fed yn y DU am gefnogaeth/lles da. 
Times Higher Education Student Experience Survey 2018

Graddedigion Cyflogadwy

Roedd 96.8% o fyfyrwyr israddedig llawn amser y Brifysgol sy'n dod o'r DU mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis wedi iddynt raddio.
DLHE 2016/17

Mae Undeb y Myfyrwyr gwych gyda ni, dyma flas o beth allwch chi ddisgwyl wrthyn nhw: