Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored Rhithwir a Sesiynau Blasu Ar-lein  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld Llambed  -  Digwyddiadau Profiad Myfyrwyr Rhithwir y Dyniaethau

Digwyddiadau Profiad Myfyrwyr Rhithwir y Dyniaethau

Lampeter Student Experience Weekend

Fel rheol, byddai'r digwyddiad yn cael ei gynnal ar y campws, ond oherwydd Covid 19 rydyn ni'n gwneud pethau ychydig yn wahanol eleni, felly byddant yn cael ei gynnal ar-lein.

CADWCH LE

Digwyddiadau Profiad Myfyrwyr
Rhithwir y Dyniaethau

Mae'r digwyddiadau Profiad Myfyrwyr rhithwir yn ddigwyddiadau dewisol, am ddim, rydyn ni'n ei gynnig i'n holl ymgeiswyr. Mae'n gyfle i gwrdd â myfyrwyr cyfredol a darlithwyr yn ogystal â phrofi agweddau academaidd a chymdeithasol bywyd myfyrwyr, i gyd o gysur eich cartref eich hun. Rydyn ni'n gwybod pa mor frawychus y gall Brifysgol fod, felly yma yn YDDS Llambed, ein nod yn ystod y Penwythnos Profiad Myfyrwyr yw darparu wynebau cyfeillgar i chi y gallwch chi ddod i'w hadnabod.


Hoffwn eich gwahodd i un o'n digwyddiadau Profiad Myfyrwyr rhithwir nesaf ar ddydd Gwener y 14 o Fai 2021.

Mae'r digwyddiadau'n cael eu cynnal ar-lein a gallwch chi alw mewn ac allan fel sy'n addas i chi.
Bydd ein Llysgenhadon Myfyrwyr hefyd wrth law ar gyfer sgwrs un i un ar unrhyw adeg cyn, yn ystod, ac ar ôl y digwyddiadau trwy Unibuddy.


Bydd ein digwyddiad Profiad Myfyrwyr y Dyniaethau nesaf a gynhelir ym mis Mai yn cynnwys:

  • Taith Realiti Rhithiol o'r Campws.
  • Cipolwg ar fywyd myfyrwyr cyfredol sy'n astudio yn UWTSD Llambed (Ar y campws, oddi ar y campws, a thrwy ddysgu cyfunol a phellter).
  • Holi ac Ateb Myfyrwyr trwy ffrwd Unibuddy Live.
  • Sesiwn Holi ac Ateb gyda'n darlithydd trwy ffrwd Unibuddy Live.
  • Y cyfle i drefnu cyfarfod un i un gyda'n tîm Gwasanaethau Myfyrwyr.
  • Y cyfle i drefnu cyfarfod un i un gyda'n tîm Llety.
  • Y cyfle i drefnu cyfarfod un i un gyda'n tîm Cyllid.
  • Cyflwyniad i'n Hundeb Myfyrwyr a Llywydd Undeb y Myfyrwyr.
  • Y cyfle i drefnu cyfarfod un i un gyda'n academyddion / darlithwyr i sgwrsio am unrhyw un o'n cyrsiau Dyniaethau.