Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Prentisiaethau  -  Prentisiaeth Crefftberson Gwydr Lliw

Prentisiaeth Crefftberson Gwydr Lliw

Glass studio Apprenticeship

Mae’r rhaglen Prentisiaeth Crefftberson Gwydr Lliw wedi ei datblygu mewn cydweithrediad â chyflogwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â gofynion dilyniant gyrfa cyfredol mewn diwydiant sy’n ganolog i gynnal crefft traddodiadol gwydr lliw.

Bydd y rhaglen arloesol hon yn helpu prentisiaid i ddatblygu eu sgiliau proffesiynol a thechnegol drwy gyfuniad o astudiaethau prifysgol a dysgu yn y gweithle.

Bydd y prentis yn datblygu sgiliau ymarferol a gwybodaeth am ymchwil, dylunio, crefft, adeiladu a gosod gwydr pensaernïol a lliw. 

Gall hyn gynnwys gwarchod ac adfer gwydr lliw yn ogystal â gweithio ar gomisiynau newydd neu waith pensaernïol. Mae prosiectau yn ymestyn o gomisiynau bach i rai graddfa eang, yn gyhoeddus ac yn breifat, a all gynnwys ymchwil, dylunio ac adeiladu gwydr lliw newydd a phresennol o fewn cyd-destunau hanesyddol a/neu gyfoes mewn adeiladau cyhoeddus neu ddomestig.  

Bydd y prentis yn datblygu sgiliau ymarferol wrth drin a thorri gwydr, paentio gwydr, rhoi plwm, sodro a smentio. Mae hyn yn hanfodol i greu gwydr lliw.

Yn ogystal â’r sgiliau ymarferol hyn, bydd prentisiaid yn datblygu sgiliau i ddelio â phobl a gweithio fel aelod o dîm, byddant yn dysgu sut i ymchwilio a dadansoddi gwybodaeth hanesyddol a thechnegol.

Byddant hefyd yn dysgu Creadigrwydd mewn dylunio sy’n cynnwys tynnu lluniau a rendro cartwnau gwydr lliw a lluniau torri llinell.  

Os oes gennych ddiddordeb yn ein rhaglen Prentisiaeth Crefftberson Gwydr Lliw, cliciwch ar y botwm isod i nodi’ch diddordeb a gwneud cais neu ddysgu rhagor.

Mae astudiaethau’r cynllun yn ymestyn dros gyfnod o 3 blynedd yn ystod cyflogaeth ac mae’n cynnwys amrywiaeth o weithdai ar-lein, dysgu o bell a gweithdai ymarferol arbenigol sy’n arwain at gymhwyster Prentisiaeth (Lefel 4). 

Achredir y cymhwyster hwn gan y Sefydliad Prentisiaethau ac Addysg Dechnegol (IFATE) ac fe’i cefnogir gan Gymdeithas Prif Arlunwyr Gwydr Prydain , Cwmni Anrhydeddus y GwydrwyrCadwraethyddion-Adferwyr Achrededig , ac ICON, y Sefydliad Cadwraeth. Mae hefyd wedi’i gymeradwyo gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Historic England (gan gynnwys eu rhwydweithiau o grefftau perthynol) fel set sgiliau ddefnyddiol a gofynnol i’w defnyddio ar y cyd â chrefftau eraill yn y cyd-destun hwn.   

Lluniwyd y rhaglen prentisiaeth gwydr lliw hon er mwyn sicrhau goroesiad crefft unigryw a thraddodiadol sy’n rhan o hanes a diwylliant Prydain ac fe’i hystyrir yn hanfodol ar gyfer y prif weithwyr proffesiynol ym maes dylunio a chadwraeth gwydr lliw yn y DU, y mae llawer ohonynt yn cefnogi ac yn rhan o’r grŵp arloesol sy’n cymeradwyo’r cynnig hwn.  

Er bod gwydr lliw yn cael ei ystyried yn faes crefft penodol ym myd diwydiant, mae eisoes wedi’i restru ar fapiau galwedigaethol ar gyfer prentisiaethau, ac er ei fod yn aml ar raddfa fach, mae’n cael effaith enfawr ar bensaernïaeth drwy ddylunio cyfoes, hanes a threftadaeth yn y DU a thu hwnt.