A male and female student make adjustments to a table-top machine.

Bwriad y rhaglen BEng Peirianneg Fecanyddol yw rhoi sylfaen drylwyr i fyfyrwyr mewn gwyddor peirianneg fecanyddol a'i chymhwyso wrth ddylunio a datrys amrywiaeth o broblemau peirianyddol.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth mewn ystod addas o brosesau a deunyddiau gweithgynhyrchu.

Bydd y rhaglen hefyd yn ystyried agweddau amgylcheddol ar ddylunio a thechnoleg a bydd yn galluogi myfyrwyr i ennill ystod o sgiliau, sy'n berthnasol i ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth.

Rydym wedi paratoi myfyrwyr ar gyfer amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth mewn cwmnïau bach a mawr. Enghreifftiau o gwmnïau sydd wedi cyflogi graddedigion blaenorol yw Corus, Ford, Schaeffler, Robert Bosch a Visteon.

Mae ein BEng(Anrh) Peirianneg Fecanyddol wedi'i hachredu’n un sy'n bodloni'r gofyniad academaidd, yn rhannol, ar gyfer cofrestriad Peiriannydd Siartredig (CEng yn Rhannol) gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol o dan drwydded gan reoleiddydd y DU, sef y Cyngor Peirianneg.

Mae achredu yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni'r safonau a bennwyd gan y Cyngor Peirianneg yn Safon y DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Broffesiynol (UK-SPEC). Bydd gradd achrededig yn rhoi rhywfaint neu'r cyfan o'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sylfaenol i chi ar gyfer cofrestru yn y pen draw yn Beiriannydd Corfforedig (IEng) neu Beiriannydd Siartredig (CEng).

Pynciau Modwl

Lefel 4

 • Egwyddorion Trydanol ac Electronig - 20 Credyd
 • Dylunio Peirianneg - 20 Credyd
 • Mathemateg Peirianneg - 20 Credyd
 • Gwyddor Peirianneg - 20 Credyd
 • Cymwysiadau Peirianneg a Sgiliau Astudio - 20 Credyd
 • Deunyddiau a Chyflwyniad i Brosesu - 20 Credyd

Lefel 5

 • Rheoli Arloesedd a Chynaliadwyedd - 20 Credyd
 • Rheoli ac Awtomeiddio - 20 Credyd
 • Prosiect Grŵp - 20 Credyd
 • Dylunio a Thechnoleg Gweithgynhyrchu - 20 Credyd
 • Dadansoddi Straen a Deinameg - 20 Credyd
 • Mecaneg Thermohylif - 20 Credyd

Lefel 6

 • Prosesau a Deunyddiau Uwch - 20 Credyd
 • Dulliau Cyfrifiadurol - 20 Credyd
 • Prosiect Annibynnol - 40 Credyd
 • Mecaneg Thermohylif Uwch - 20 Credyd
 • Prosesau a Deunyddiau Uwch - 20 Credyd
 • Dadansoddi Strwythurol a Hylifol - 20 Credyd

Asesiad

Mae gan fyfyrwyr ar y math hwn o raglen ddiddordeb naturiol yn eu harbenigedd a nod y tîm addysgu yw manteisio ar y diddordeb hwn fel bod myfyrwyr yn mwynhau dysgu ac yn gwerthfawrogi'r manteision y gall gradd mewn peirianneg eu hychwanegu i atgyfnerthu eu meysydd diddordeb.

Bydd yr asesiadau ar gyfer y rhaglen yn gyfuniad o waith cwrs ac arholiad ffurfiol. Bydd cyflwyniadau ar gyfer modylau a Phrosiect Mawr hefyd lle byddech yn cael y cyfle i arddangos eich gwaith.