Engineering Machinery

Mae rhaglen BEng Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu Rhan-amser wedi'i datblygu'n agos iawn gyda chwmnïau gweithgynhyrchu lleol i ddiwallu eu hanghenion penodol.

Nod y cwrs gweithgynhyrchu hwn yw datblygu myfyrwyr sydd â gwybodaeth gadarn am ddeunyddiau technoleg gweithgynhyrchu a'r egwyddorion peirianyddol sylfaenol sy'n llywio dulliau diwydiannol cyfredol. Yn ogystal, byddwch yn dysgu'r dulliau diweddaraf o reoli systemau ansawdd a gweithgynhyrchu.

Mae'r graddau Baglor canlynol wedi'u hachredu yn rhai sy'n bodloni'r gofyniad academaidd, yn rhannol, ar gyfer cofrestriad Peiriannydd Siartredig (CEng yn Rhannol) ar gyfer y carfannau sy’n dechrau o 2015 tan, a chan gynnwys, 2023.

Mae ein cwricwlwm a’i ffocws ar y diwydiant yn anelu at greu arweinwyr diwydiant peirianneg yfory.

Pynciau Modwl

LEFEL 4

 • Gwyddor Peirianneg 1 | 20 credyd
 • Gwyddor Peirianneg 2 | 20 credyd
 • Mathemateg | 20 credyd
 • Dylunio Peirianneg | 20 credyd
 • Deunyddiau a Chyflwyniad i Dechnoleg Gweithgynhyrchu | 20 credyd
 • Cymwysiadau Peirianneg a Sgiliau Astudio I | 20 credyd

LEFEL 5

 • Prosiect Grŵp | 20 credyd
 • Rheoli Arloesedd a Chynaliadwyedd | 20 credyd
 • Dadansoddiad CAE a Straen | 20 credyd
 • Rheoli ac Awtomeiddio | 10 credyd
 • Deinameg | 10 credyd
 • Dylunio Gweithgynhyrchu a Thechnoleg | 20 credyd
 • Gweithgynhyrchu a Systemau Ansawdd | 20 credyd

LEFEL 6

 • Prosiect Mawr | 40 credyd
 • Dulliau Cyfrifiadurol Uwch | 20 credyd
 • Dadansoddiad Straen Uwch a FEA | 20 credyd
 • Peirianneg Peiriannau ac Asedau | 20 credyd
 • Prosesau Uwch | 10 credyd
 • Systemau Gweithgynhyrchu Uwch | 10 credyd

Asesiad

Addysgir myfyrwyr drwy gyfres o ddarlithoedd, tiwtorialau, labordai a sesiynau ymarferol. Caiff cynnydd ei asesu drwy aseiniadau, arholiadau a phrosiectau unigol.

Un o brif rannau'r flwyddyn olaf fydd prosiect y flwyddyn olaf. Prosiect seiliedig ar waith yw hwn a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr ddefnyddio'r wybodaeth a ddatblygwyd gydol y cwrs i ddatrys problem go iawn ym maes peirianneg yn y gweithle.