A business meeting: a woman leans forward emphatically while four seated colleagues look up towards her.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ehangu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth mewn disgyblaethau craidd sy'n gysylltiedig â pheirianneg. Bydd myfyrwyr yn caffael sgiliau ymchwil a busnes a fynnir gan ddiwydiant a chyrff proffesiynol.

Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant a sefydliadau blaenllaw o'r radd flaenaf megis Tata Steel, Dow Chemicals, Aston Martin, Ford, Biozimmer Met, Rolls Royce a Valero.

Gan astudio ar y rhaglen BSc Rheoli Peirianneg byddwch yn ennill profiad a gwybodaeth yn y byd go iawn gyda chefnogaeth tîm o ddarlithoedd gyda nifer helaeth o flynyddoedd o brofiad mewn diwydiant.

Mae graddedigion Rheoli Peirianneg yn chwarae rhan bwysig mewn dylunio a gweithgynhyrchu lle mae'r heriau'n cynnwys datblygu systemau a phrosesau gweithgynhyrchu mwy effeithlon ac effeithiol, creu cynhyrchion arloesol, cynaliadwyedd ac adeiladu modelau busnes newydd i gefnogi gweithgynhyrchu gwerth uchel.

Bydd yn rhoi addysg eang i chi gan gynnwys astudiaethau mewn technoleg a deunyddiau peirianneg, systemau a phrosesau gweithgynhyrchu, dylunio cynnyrch a systemau, wedi'u hategu gan astudiaethau mewn busnes a rheolaeth.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu'r sgiliau amlddisgyblaethol a meddal y mae gofyn cynyddol amdanynt yn yr amgylchedd deinamig ac ymwybodol o adnoddau sydd ohoni.

Datblygwyd y cwrs hwn i fodloni galw'r diwydiant am beirianwyr proffesiynol sy'n meddu ar sgiliau busnes a rheoli cadarn ynghyd â phrofiad peirianyddol.

Pynciau Modwl

LEFEL 4 

 • Mathemateg Peirianneg | 20 credyd 
 • Cymwysiadau Peirianneg a Sgiliau Astudio | 20 credyd 
 • Ansawdd a Gwelliannau Busnes | 20 credyd 
 • Gweithrediadau a Pherfformiad Peiriannau | 20 credyd 
 • Deunyddiau a Chyflwyniad i Brosesu - 20 Credyd 
 • Dylunio Prosiect | 20 credyd 

LEFEL 5 

 • Rheoli Arloesedd a Chynaliadwyedd | 20 credyd 
 • Prosiect Grŵp | 20 credyd 
 • Dylunio Gweithgynhyrchu a Thechnoleg | 20 credyd 
 • Gwregys Gwyrdd Six Sigma | 20 credyd 
 • Peirianneg Amgylcheddol ac Ynni| 20 credyd 

LEFEL 6

 • Systemau Gweithgynhyrchu ac Efelychu| 20 credyd
 • Prosesau a Deunyddiau Uwch| 20 credyd
 • Prosiect Annibynnol | 40 credyd
 • Peirianneg Peiriannau ac Asedau | 20 credyd
 • Caffael a Negodi| 20 credyd

Asesiad

Addysgir myfyrwyr drwy gyfres o ddarlithoedd, tiwtorialau, labordai a sesiynau ymarferol. Caiff cynnydd ei asesu drwy amrywiaeth o aseiniadau, arholiadau a phrosiectau unigol.

Bydd modylau megis prosiect grŵp a Phrosiect Mawr hefyd yn cael cyflwyniadau lle byddech yn cael y cyfle i arddangos eich gwaith.