Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Prentisiaethau  -  Gradd-brentisiaethau mewn Peirianneg

Gradd-brentisiaethau mewn Peirianneg

Business

Bellach, mae’n bosibl i’r sawl sy’n weithwyr cyflogedig yn gweithio yn y sector i astudio am radd BEng lawn drwy’r rhaglen Gradd-brentisiaethau.

Tweet 6/1/20 from MADE project announcing award to Sony apprentice

Derbynnir myfyrwyr ar y cwrs ar Lefel 4, Lefel 5 (ar ôl HNC) neu ar lefel 6 (ar ôl HND).

Mae pedwar llwybr ar gael a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy CCAUC fel rhan o’r Fframwaith Prentisiaeth i Gymru (FR05034).

  • Gwyddor Defnyddiau 
  • Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu  
  • Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Uwch 
  • Systemau Gweithgynhyrch

Ymgeisio at: prentisiaethau@uwtsd.ac.uk

Ystyrir y rhain gan Lywodraeth Cymru yn feysydd y dylid eu blaenoriaethu er mwyn datblygu sgiliau ar gyfer economi Cymru.

Mae’r cyrsiau yn dechrau ym mis Medi bob blwyddyn ac ymgymerir â nhw ar ein campws yn Abertawe ar sail system rhyddhau am y dydd.  

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r Uned Brentisiaethau.