Prentisiaethau Uwch

Cymwysterau lefel 4 a 5 yw Prentisiaethau Uwch sydd wedi’u datblygu gan Gynghorau Sgiliau Sector ynghyd â chyflogwyr i ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer gweithio yn y sector.

Cânt eu hariannu yng Gymru gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, ac nid oes rhaid i brentisiaid na chyflogwyr dalu unrhyw gostau. Mae cynnwys, hyd a lefel pob prentisiaeth wedi’u nodi mewn Fframwaith, yn ogystal â’r gofynion mynediad a gwybodaeth am rolau’r swydd. Ymgymerir â Phrentisiaethau Uwch ar sail rhyddhau am y dydd, ochr yn ochr â gwaith arferol, ac fel arfer felly, y canlyniad yw cymhwyster (HND) yn ogystal â phrentisiaeth.

Y Drindod Dewi Sant sy’n darparu elfen hyfforddi’r prentisiaethau Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Uwch, Rheolaeth Adeiladu a Mesur Meintiau. Rheolir y prentisiaethau gan ein partneriaid Coleg Pen-y-bont, Coleg Sir Gâr a CITB.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

  • Hawl i fyw a gweithio yn y DU
  • Yn gweithio 50% o’r amser yng Nghymru
  • Cymhwyster Lefel 3 neu 4 (Lefelau A, Prentisiaeth, HNC)

Sut i Wneud Cais

  • Os nad ydych yn gweithio yn y sector ar hyn o bryd, eich cam cyntaf yw cael swydd gyda chyflogwr.
  • Os ydych yn gweithio, dylech ofyn i’ch cyflogwr ynglŷn ag ymgymryd â Phrentisiaeth Uwch fel cyfle i ddatblygu.
  • Cysyllwtch prentisiaethau@uwtsd.ac.uk