Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Prosbectws Israddedig

Prosbectws Israddedig 2020

Mae ein prosbectws Israddedig 2020 yn rhoi ichi flas ar yr hyn sydd gan y brifysgol i'w gynnig, canllaw ar ble y gallwch ddysgu rhagor a gwahoddiad i ymweld â ni er mwyn ichi weld popeth drosoch chi eich hunain.


Gallwch ddefnyddio prosbectws 2020 i ddod o hyd i’r campws a’r cwrs iawn i chi:

  • Edrychwch ar ein prif gampysau gwych yn Ne Orllewin Cymru a dysgwch ragor am y cyrsiau y maent yn eu cynnig.
  • Dewiswch raglen oddi ar ein tabl cyrsiau, edrychwch ymhle y gallwch ei astudio a darganfyddwch sut y mae’n gweddu eich cynlluniau.
  • Dewis cyfadran sy’n ymdrin â’ch diddordeb a defnyddio’r cod lliw i archwilio ei graddau.

Wrth gwrs, gallwch bori’r tudalennau a gweld beth sy’n dal eich sylw, hefyd. 

Gallwch hefyd: 

  • Ddysgu rhagor am gymorth, llety a sut i wneud cais.
  • Gweld beth mae ein myfyrwyr a graddedigion yn ei ddweud am Y Drindod Dewi Sant, darllen eu dyfyniadau a gweld canlyniadau eu pleidleisiau.
  • Archwilio Dylunio Bywyd, Menter a Gyrfaoedd i ddarganfod sut y mae'r Drindod Dewi Sant yn ymgorffori cyflogadwyedd yn ei chyrsiau, yn meithrin creadigrwydd ac yn eich helpu i gynllunio at y dyfodol.