Prosbectws Israddedig

UG Prospectus 2021 Cover Cym

Crëwch eich prosbectws israddedig eich hun, wedi’i deilwra i’ch diddordebau chi. Gyda’r bwriad o leihau gwastraff a rhoi profiad mwy personol i chi, gallwch ddefnyddio’r ffurflen archeb isod i ddewis gwybodaeth am y meysydd cwrs sydd o ddiddordeb i chi a gofyn am gael prosbectws printiedig wedi’i anfon atoch, fersiwn digidol drwy e-bost neu’r ddau.

Archebu Copi Caled o’r Prosbectws

Hefyd mae gennym ganllaw mini y gallwch ei lawrlwytho yma:

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac Undeb y Myfyrwyr yn ymuno â’r nifer cynyddol o sefydliadau sydd wedi datgan argyfwng hinsawdd gan alw am weithredu ar frys i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.