Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Peirianneg

Peiriannegein cyrsiau

Yn y Drindod Dewi Sant rydym yn credu y dylai sgiliau peirianneg dadansoddol da a phrofiad ymarferol weithio law yn llaw.

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau gradd llawn amser a rhan amser lle byddwch yn dysgu mewn amrywiaeth o amgylcheddau, o ddarlithfeydd traddodiadol a dosbarthiadau i weithdai, labordai a thraciau rasio.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cais am Wybodaeth

Prentisiaethau (dysgu seiliedig ar waith)