Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Casgliadau Arbennig as Archifau  -  Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen

Double page spread from the book 'Fischbuch' by Conrad Gessner

Mae Llyfrgell ac Archif Roderic Bowen (LlARB) yn cadw Casgliadau Arbennig, sef llyfrau, llawysgrifau ac archifau hynaf y Brifysgol a hi yw un o brif adnoddau ymchwil academaidd Cymru.

Wedi’u caffael dros y 200 mlynedd ddiwethaf, yn bennaf trwy gymynroddion a chyfraniadau, mae’r Casgliadau Arbennig yn cynnwys dros 35,000 darn o waith argraffedig, wyth llawysgrif canoloesol, tua 100 o lawysgrifau ôl-canoloesol, a 69 incwnabwla. Mae deunydd yr Archifau'n cynnwys cofrestri myfyrwyr cynnar a ffotograffau o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen.

Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llambed
Ceredigion
SA48 7ED

Ffôn: 01570 424716 (llinell uniongyrchol) neu Est. 4716 (mewnol).

Ymholiadau e-bost iL specialcollections@uwtsd.ac.uk 

Cydnabyddir pob e-bost. Os na chewch chi gydnabyddiaeth, dylech gymryd yn ganiataol nad ydym wedi derbyn eich e-bost, a'i anfon atom eto.