Rhith-ddiwrnod Agored Ar AlwNawr Y'wr Amser

Rydym yn caru croesawu ymwelwyr i’n campysau a’n digwyddiadau rhithiol. Sylweddolwn y gall weithiau fod yn fwy cyfleus i fynd at wybodaeth o’ch cartref pan fydd yn eich siwtio.

Mae cynnwys ein Rhith-ddiwrnod Agored Ar Alw ar gael 24/7 i’ch helpu i archwilio bywyd myfyrwyr yn PCYDDS pryd bynnag rydych chi eisiau.


Cofrestrwch nawr i fynd at ein Rhith-ddiwrnod Agored Ar Alw.

Mae’r wybodaeth yn cynnwys:

  • Ein meysydd pwnc
  • Teithiau fideo o gwmpas y campysau
  • Gwasanaethau cymorth myfyrwyr
  • Y broses ymgeisio
  • Cyllid myfyrwyr
  • Llety