Seicoleg a Chwnselaein cyrsiau

Wedi ei achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, mae cwrs Seicoleg PCYDDS yn darparu myfyrwyr gyda chyfuniad o wybodaeth seicolegol, cymhwysiad yn y byd go-iawn a datblygiad sgiliau ymarferol.

DIWRNODAU AGORED Abertawe  DIWRNODAU AGORED Caerfyrddin  CAIS AM WYBODAETH  Yr Athrofa  Noson Agored Rithwir seicolog