Mr Ceredig Emanuel BA, MA

Pennaeth Ysgol a Chydlynydd Rhaglen y BA Addysg Gorfforol

Ffôn: 01267 676643
E-bost: c.emanuel@uwtsd.ac.uk

Ceredig Emanuel

Pennaeth Ysgol a Chydlynydd Rhaglen y BA Addysg Gorfforol

Chwe blynedd o addysgu Addysg Gorfforol mewn ysgol ganol yn Kent, wedi’i ddilyn gan dair blynedd yng Ngholeg Addysg Bellach Enfield yng Ngogledd Llundain.

Ar ôl y cwrs Meistr, symudodd i Brifysgol Gogledd Llundain i addysgu ar y cwrs Addysg Gorfforol Gynradd HCA am ddwy flynedd cyn symud i YDDS, Caerfyrddin.

Cadeirydd y Gymdeithas Addysg Gorfforol (Cymru)

Modylau israddedig ac ôl-raddedig sy’n ymwneud ag addysgu Addysg Gorfforol a materion cysylltiedig.

Ymhlith ei diddordebau ymchwil mae rôl hybu iechyd addysg gorfforol a rhwystrau at lefelau gweithgarwch corfforol plant. Mae’n Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch ac yn gweithredu fel Ymgynghorydd ar gyfer menter ‘Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol’ Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Sir Benfro a Cheredigion.

Ymgynghorydd Cenedlaethol ar gyfer PESS Cymru 2002-2012

Mae Ceredig yn chwaraewr sboncen brwd ac yn ddiweddar, cwblhaodd Daith Mont Blanc gyda chydweithwyr o’r Ysgol ar feiciau mynydd.