Dr Huw Thomas BA, TAR, PgDipTM, MPhil, MCIM

Uwch Ddarlithydd a Cyfarwyddwr Rhaglen

Ffôn: +44 (0) 1792 481735
E-bost: huw.thomas@uwtsd.ac.uk

huw thomas

Rwy’n addysgu ar amrywiaeth o fodylau israddedig ac ôl-raddedig (MBA a CIM) mewn Marchnata a phynciau cysylltiedig ar gyfer Busnes a LETS (Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon).

Yn Gyfarwyddwr Rhaglen y portffolio o raglenni Busnes Israddedig, rwy’n gyfrifol am reoli a chydlynu cyflwyniad ac asesiad 9 rhaglen radd, ac rwyf hefyd yn Arweinydd Tîm Partneriaeth ar gyfer IBAT Coleg Dulyn, a’u rhaglen MBA a ddilysir gan YDDS.

Cyn datblygu fy ngyrfa academaidd, bu gennyf dros 20 mlynedd o brofiad o holl feysydd marchnata a phrofiad cwsmeriaid gydag amrywiaeth o sefydliadau. Mae’r rhain yn cynnwys Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cadw: Henebion Hanesyddol Cymru, Dŵr Cymru Welsh Water (fel Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus) ac Amgueddfa Cenedlaethol Cymru, lle roeddwn yn Bennaeth Marchnata am 5 mlynedd. Roedd y rôl ddiwethaf hon yn cynnwys rheoli gweithgareddau marchnata mewn 8 o safleoedd yr Amgueddfa Genedlaethol ar draws Cymru yn ogystal â chyfrannu at geisiadau i Gronfa Dreftadaeth y Loteri a grantiau eraill.

  • MCIM – Aelod o’r Sefydliad Marchnata Siartredig
  • Aseswr Cenedlaethol VAQAS Cymru (Cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau Ymwelwyr a redir gan Croeso Cymru) 2003 – presennol

Cynt:

  • Aelod o’r Gymdeithas Twristiaeth (1983-2009)
  • Aelod o’r Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus (1989-98)
  • Aelod o Gyngor Cymdeithas Atyniadau Ymwelwyr Cymru (WAVA) 1997-2000

Mae gennyf brofiad o addysgu ar ystod o bynciau sy’n gysylltiedig â marchnata, sydd wedi cynnwys modylau israddedig o L4-L6 fel: Hanfodion Marchnata, Marchnata Rhyngwladol: Effaith a Datblygiad Gwyliau a Digwyddiadau, Modylau Ôl-raddedig (MBA): Rheolaeth Marchnata; Marchnata Rhyngwladol: Ymddygiad Defnyddwyr; Themâu Datblygol (ar gyfer y CIM Diploma Ôl-raddedig Proffesiynol mewn Marchnata). Rwy’n oruchwylydd israddedig a thraethodau hir MBA, ac yn aelod o dîm o oruchwylwyr ar gyfer myfyrwyr ymchwil MPhil a PhD.

Ar hyn o bryd, rwy’n ysgrifennu PhD – ‘If you build it, will they come: the relevance of Marketing Process theory to visitor attraction micro businesses and sme’s’. YDDS (cyflwyno: Medi 2014)

Academydd profiadol sy’n rhan o ddatblygu, dilysu a chyflwyno amrywiaeth o fodylau ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Swyddi blaenorol wedi cynnwys  Tiwtor Derbyn israddedig ac MBA ym Mhrifysgol Llambed ac Arweinydd Llwybr Marchnata MBA.

Arbenigedd Proffesiynol yn cwmpasu pob agwedd ar farchnata, rheoli a datblygu twristiaeth a threftadaeth sy’n gysylltiedig â busnesau a sefydliadau.

Cyfrannu’n rheolaidd at gyfweliadau yn y cyfryngau cyfrwng Cymraeg (radio a theledu) ar faterion marchnata a thwristiaeth.

Cynhadledd Ryngwladol IUT Quimper Ebrill 2013: 3 chyflwyniad: Marketing and brand awareness; a critical review and typology of visitor attractions in Wales; are you getting the message: a review of marketing themes in advertising.

A marketing management audit of SME visitor attractions in Wales’.  6ydd Cynhadledd Ryngwladol ar Reoli, Marchnata ac Agweddau Economaidd BBaCh 10-13 Awst 2009, Athen, Groeg.

Nifer o bapurau ar y cyfnod drafft ar hyn o bryd.

Cyfarwyddwr atyniad â thema i ymwelwyr yn Ne Cymru ers 2005: 1940s Swansea Bay Ltd

Aseswr Cenedlaethol ar gyfer VAQAS Cymru (‘Visitor Attraction Quality Assurance’)