Mr Ioan Hefin B.Mus Anrh; TAR

Darlithydd

Ffôn: 44 (0) 1267 676640
E-bost: i.hefin@uwtsd.ac.uk  • Tiwtor ar y modwl Modwl Diwydiant Perfformio 
  • Perfformio ar gyfer Teledu a Radio 
  • Cyfarwyddwr Cyswllt

Bu Ioan yn gweithio fel actor proffesiynol ers 1986 ar waith radio, ffilm, teledu a chorfforaethol.

  • Aelodaeth lawn o Equity a Spotlight. Caiff ei gynrychioli gan Asiantaeth Emptage Hallet 

  • Cadeirydd Panel Llywio NYTW. Aelod o Banel Ymgynghorol NYAW.

Mae Ioan yn gweithio ar draws y BA Acting a BA Perfformio, ac mae e wedi cyfrannu at gyflwyniad Theatr mewn Addysg, Prif Gynhyrchiad, Perfformio ar gyfer Radio a Theledu a Pherfformiad Safle Penodol.

Mae gwaith proffesiynol diweddar Ioan yn cynnwys ‘You Should Ask Wallace’ (Theatr Na nOg) ‘The Darkest Day’ (Lindisfarne Films), The Verb (BBC Radio 3), ‘Aiden Melberg’ (BBC Radio Cymru), ‘Storm’ (Theatr Genedlaethol), ‘The Boy who went fishing for compliments’ (RBC),’Teulu’ (S4C), ‘Gwaith Cartref’ (S4C) a ‘Pen Talar’ (S4C) a chlywyd ei lais ar orsafoedd radio lleol a chenedlaethol, y BBC ac S4C.

Bu Ioan yn Fodel Rôl ar gyfer ‘Syniadau Mawr Cymru / Big Ideas Wales’ ers 2006.